Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-08-20 16:04:02 Ogłoszenia o przetargach / Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości komunalnej z dnia 20.08.2018 r.- działka nr 979/16 w Olszynie przy ul. Asnyka 20 Halina Białoń Publikacja artykułu
2018-08-20 15:09:35 Ogłoszenia przetargów / ZP.271.15.2018 - „ADAPTACJA BUDYNKU BIUROWEGO OLSZYŃSKICH FABRYK MEBLI W CELU NADANIA MU NOWYCH FUNKCJI SPOŁECZNYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH” realizowanego z finansowym wsparciem z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla osi priorytetowej nr 6 „Infrastruktura spójności społecznej”, działanie 6.3. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów”, poddziałanie 6.3.1. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów- konkursy horyzontalne- nabór OSI (RPDS.06.03.01-IZ.00-02-169/16) Halina Białoń Publikacja artykułu
2018-08-17 13:47:23 Zamówienia do 30 tys. EUR / ZP.271.14.2018 - pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „ADAPTACJA BUDYNKU BIUROWEGO OLSZYŃSKICH FABRYK MEBLI W CELU NADANIA MU NOWYCH FUNKCJI SPOŁECZNYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH” Jarosław Obrębski Publikacja artykułu
2018-08-17 10:17:06 Zamówienia do 30 tys. EUR / ZP.271.13.2018 "Odbudowa - remont mostu drogowego w ciągu ulicy Chopina, dz. nr 481/3 " Jarosław Obrębski Publikacja artykułu