Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-10-12 10:18:04 Uchwały Rady Miejskiej w Olszynie - 2018 / Uchwała Nr X/49/2018 w/s zmian w budżecie gminy na rok 2018 Halina Białoń Publikacja artykułu
2018-10-12 10:17:59 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Olszynie / Raport Szkoła Podstawowa Nr 1 w Olszynie za 2017 r. Halina Białoń Publikacja artykułu
2018-10-12 10:17:55 Szkoła Podstawowa w Biedrzychowicach / Sprawozdanie Szkoły Podstawowej w Biedrzychowicach za 2017 r. Halina Białoń Publikacja artykułu
2018-10-12 10:17:51 Szkoła Podstawowa Nr 3 w Olszynie / Sprawozdanie Szkoły Podstawowej Nr 3 w Olszynie za 2017 r. Halina Białoń Publikacja artykułu
2018-10-12 10:17:47 Gminne Przedszkole Publiczne w Olszynie / Sprawozdanie Gminnego Przedszkola Publicznego w Olszynie za 2017 r. Halina Białoń Publikacja artykułu
2018-10-12 10:17:41 Instytucje kultury / Sprawozdanie Gminny Ośrodek Kultury w Olszynie za 2017 r. Halina Białoń Publikacja artykułu
2018-10-10 14:30:39 Ogłoszenia przetargów / ZP.271.17.2018 przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „ADAPTACJA BUDYNKU BIUROWEGO OLSZYŃSKICH FABRYK MEBLI W CELU NADANIA MU NOWYCH FUNKCJI SPOŁECZNYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH” realizowanego z finansowym wsparciem z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla osi priorytetowej nr 6 „Infrastruktura spójności społecznej”, działanie 6.3. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów”, poddziałanie 6.3.1. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów- konkursy horyzontalne- nabór OSI (RPDS.06.03.01-IZ.00-02-169/16) Halina Białoń Publikacja artykułu
2018-10-10 13:23:28 Porządek obrad sesji / Porządek obrad sesji Nr XI/2018 Rady Miejskiej w Olszynie zwołanej na dzień 17.10.2018 r. Jarosław Obrębski Publikacja artykułu
2018-10-10 09:46:05 Ogłoszenia o przetargach / Ogłoszenie z dnia 10.10.2018r. o III przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości w Olszynie - działki nr: 997/17, 997/18 i 997/19. Halina Białoń Publikacja artykułu