Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-02-11 08:12:34 Opinia RIO ws. budżetu / Uchwała nr VI/8/2019 Składau Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 1 lutego 2019 r. Jarosław Obrębski Publikacja artykułu