Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-04-19 14:39:26 Porządek obrad sesji / Porządek obrad sesji Nr III/2018 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 25.04.2018 r. Halina Białoń Publikacja artykułu
2018-04-19 09:11:59 Opinie RIO ws. budżetu / Uchwała nr VI/11/2018 Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Olszyny sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Olszyna za 2017 rok. Jarosław Obrębski Publikacja artykułu
2018-04-13 13:02:17 2018 / ZB NR 12/2018 ws zmian w budżecie gminy na rok 2018. Jarosław Obrębski Publikacja artykułu
2018-04-13 13:02:13 2018 / ZB NR 11/2018 ws zbycia nieruchomości komunalnych, stanowiących własność Gminy Olszyna. Jarosław Obrębski Publikacja artykułu
2018-04-13 13:02:10 2018 / ZB NR 10/2018 ws powołania Komisji Konkursowej. Jarosław Obrębski Publikacja artykułu
2018-04-13 13:02:06 2018 / ZB NR 9a/2018 ws powołania biegłego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę sprzętu komputerowego oraz multimedialnego, pomocy dydaktycznych, mebli w ramach projektu pn. "Kształcenie kompetencji kluczowych uczniów szkół w Gminie Olszyna" realizowanego w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jarosław Obrębski Publikacja artykułu
2018-04-13 13:02:01 2018 / ZB NR 9/2018 ws powołania Komisji Przetargowej Jarosław Obrębski Publikacja artykułu
2018-04-13 13:01:56 2018 / ZB NR 8/2018 ws zmian w budżecie gminy na rok 2018. Jarosław Obrębski Publikacja artykułu