Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie Burmistrza Olszyny ws pisma informacyjnego przekazanego przez Instytut Rozwoju Terytorialnego na temat uchwał antysmogowych

2018-08-23 12:08:22
Roczny plan łowiecki Zarządów Kół Łowieckich CYRANKA, GŁUSZEC na lata 2018 - 2019

2018-11-28 14:25:48
Zimowe utrzymanie dróg - telefony kontaktowe

2019-01-04 12:55:48
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 rok

2019-01-08 11:18:22
Informacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego - Praca dla doradcy w Regionalnym Punkcie Doradczym dla organizacji pozarządowych we Wrocławiu

umDUW

2019-01-16 11:53:44
Konkurs na prowadzenie regionalnych punktów doradztwa

UMDUW

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UMWD rozpoczął II nabór ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych dotyczących utworzenia i prowadzenia Marszałkowskich Regionalnych Punktów Doradztwa Pozarządowego w 2019 r.

 

Oferty w II naborze można składać do dnia 25 stycznia br. osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Kancelaria Ogólna

ul. Walońska 3–5, parter

50-413 Wrocław

 

Link do ogłoszenia konkursowego: http://www.umwd.dolnyslask.pl/organizacje-pozarzadowe/konkursy-dla-organzacji-pozarzadowych/konkursy-oglaszane-przez-wydzial-wspolpracy-z-organizacjami-pozarzadowymi/artykul/informacja-o-ii-naborze-ofert-konkursowych-3/

2019-01-16 11:56:14
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olszyna

2019-01-18 09:58:10