Informacji w zakresie umorzenia zaległości podatkowej wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia ya rok 2008. 

 
Informacji w zakresie umorzenia zaległości podatkowej wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia ya rok 2008. 

Burmistrz Olszyny  zgodnie z art.14 pkt 2 lit.e ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych  ( Dz.U.  Nr 249. poz 2104 ze zm)  podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń  lub rozłożono na raty spłatę

należności w kwocie przewyższającej  500,00  zł     

od   01.01.2008 r.    do   31.12.2008.

 

Załącznik do informacji w zakresie umorzenia zaległości  podatkowej wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia

Rodzaj zobowiązania

Nazwisko i imię/nazwa

Kwota

Przyczyna

Podatek od nieruchomości

1.PUK Sp

493.916,00

Uchwała Rady Miejskiej

2.Markowski Tadeusz

891,00

ważny interes strony

Podatek rolny

1.Suchowiejko Henryk

632,00

Ważny interes strony

2.Faltyn Tadeusz

593,00

3.Bednarska Alina

606,00

4 Frankowski Ryszard

758,00

Podatek od środków

transportowych

0

0

0

 

 

Liczba odwiedzin : 217
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Olszynie
Osoba wprowadzająca informację : Lucyna Czyżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Lucyna Czyżyk
Czas wytworzenia: 2011-02-07 12:14:22
Czas publikacji: 2011-02-07 12:14:22
Data przeniesienia do archiwum: Brak