Informacji w zakresie umorzenia zaległości podatkowej wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia ya rok 2009. 

 
Informacji w zakresie umorzenia zaległości podatkowej wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia ya rok 2009. 

Burmistrz Olszyny  zgodnie z art.14 pkt 2 lit.e ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych  ( Dz.U.  Nr 249. poz 2104 ze zm)  podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń  lub rozłożono na raty spłatę

należności w kwocie przewyższającej  500,00  zł   

od   01.01.2009 r.    do   31.12.2009 r.

 

Załącznik do informacji w zakresie umorzenia zaległości  podatkowej wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia

Rodzaj zobowiązania

Nazwisko i imię/nazwa

Kwota

Przyczyna

Podatek od nieruchomości

1. Sadowska Agnieszka

681

Ważny interes strony

2. Markowski Tadeusz

1490,00

Podatek rolny

1. Ostrowski Kazimierz

715

Ważny interes strony

2. Faltyn Tadeusz

640,00

3. Bitner Jerzy

606,00

4 Ostrowski Zbigniew

1350,00

5 Szczepka Stanisław

678,00

6 Ostrowski Borys

859,00

Wykonane prace na rzecz gminy

Podatek od środków

transportowych

0

0

0

 

 

Liczba odwiedzin : 209
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Olszynie
Osoba wprowadzająca informację : Lucyna Czyżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Lucyna Czyżyk
Czas wytworzenia: 2011-02-07 12:19:49
Czas publikacji: 2011-02-07 12:19:49
Data przeniesienia do archiwum: Brak