Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
ZB NR 125/2015 ws. sposobu postępowania pracowników Urzędu Miejskiego w Olszynie wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodowa działalnośc lobbingowąoraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalnośći lobbingowej

2016-07-06 12:40:09
ZB NR 124/2015 ws. opisania kosztów wartości niematerialnych i prawnych z ewidencji konta 020 "Wartości niematerialne i prawne"

2016-07-06 12:40:05
ZB NR 123/2015 ws. nieodpłatnego przekazania środków trwałych i wyposażenia znajdującego się na stanie świetlic wiejskich Gminy Olszyna.

2016-07-06 12:39:58
ZB NR 101/2015 ws. najmu nieruchomości komunalnej stanowiącej własność Giny Olszyna

2016-01-12 10:21:47
ZB NR 102/2015 ws. projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszyna

2016-01-12 10:21:42
ZB NR 103/2015 ws. projektu uchwały budżetowej gminy Olszyna na rok 2016.

2016-01-12 10:21:38
ZB NR 104/2015 ws. przeprowadzenia spisu z natury składników majątkowych gminy

2016-01-12 10:21:35
ZB NR 105/2015 ws. zmian w budżecie gminy na rok 2015.

2016-01-12 10:21:31
ZB NR 106/2015 ws. powołania Komisji do dokonania odbioru końcowego zadania pn.: "Odbudowa dróg gminnych"

2016-01-12 10:21:28
ZB NR 107/2015 ws. zbycia nieruchomości komunalnych, stanowiących własność Gminy Olszyna

2016-01-12 10:21:24