Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
ZB NR 15/2019 ws zmian w budżecie gminy na rok 2019.

2019-02-07 14:50:49
ZB NR 16/2019 ws ogłoszenia otwatrego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017r.

2019-02-07 14:50:46
ZB NR 14/2019 ws terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Olszyna.

2019-01-18 11:37:45
ZB NR 13/2019 ws zmian w budżecie gminy na rok 2019.

2019-01-18 11:37:41
ZB NR 12/2019 ws zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Zapusta.

2019-01-18 11:37:37
ZB NR 11/2019 ws zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Olszyna Dolna.

2019-01-18 11:37:34
ZB NR 10/2019 ws zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Nowa Świdnica.

2019-01-18 11:37:32
ZB NR 9/2019 ws zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Krzewie Małe.

2019-01-18 11:37:28
ZB NR 8/2019 ws zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Karłowice.

2019-01-18 11:37:25
ZB NR 7/2019 ws zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Kałużna.

2019-01-18 11:37:21