Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr II/13/2019 w/s określenia przedmiotu działania Komisji Stałych Rady Miejskiej w Olszynie.

2019-03-05 14:31:18
Uchwała Nr II/12.2019 w/s zmian w budżecie gminy na rok 2019.

2019-03-05 14:31:15
Uchwała Nr II/11/2019 w/s zmiany Uchwały Nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszyna.

2019-03-05 14:31:11
Uchwała Nr II/10/2019 w/s złożonej skargi na prezesa Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Olszynie.

2019-03-05 14:31:08
Uchwała Nr II/9/2019 w/s ustalenia projektu planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Olszyna oraz określenia granic ich obwodów.

2019-03-05 14:31:04
Uchwała Nr II/8/2019 w/s zmiany Uchwały Nr XI/55/2018 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 17 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zarządzenia jego poboru od osób fizycznych w drodze inkasa.

2019-03-05 14:31:00
Uchwała Nr II/7/2019 w/s zarządzenia poboru podatku rolnego od osób fizycznych w drodze inkasa na obszarze gminy Olszyna.

2019-03-05 14:30:56
Uchwała Nr II/6/2019 w/s wstrzymania uchwały wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Nowa Świdnica.

2019-03-05 14:29:58
Uchwała Nr II/5/2019 w/s przystąpienia do zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Olszyna - II etap.

2019-03-05 14:29:37
Uchwała Nr II/4/2019 w/s zmiany Uchwały Nr IX/43/2018 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 26 września 2018r. w sprawie przystąpienia do zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Olszyna - VII etap Miasto Olszyna.

2019-03-05 14:29:14