Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr VI/8/2019 Składau Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 1 lutego 2019 r.

w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwałach Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 28 grudnia 2018 roku nr III/15/2018 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszyna oraz nr III/16/2018 w sprawie budżetu Gminy Olszyna na rok 2019.

2019-02-11 08:12:34
Uchwała nr VI/112/2018 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Olszyny projekcie budżetu Gminy Olszyna na 2019 rok.

2018-12-19 11:44:03
Uchwała nr VI/111/2018 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszyna, przedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowej Gminy Olszyna na 2019 rok.

2018-12-19 11:43:58