Sesje Rady Miejskiej w Olszynie 

 

- Ustawa z dnia 16 stycznia 20118 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 130)

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy (Dz. U. z 2018 poz. 994)

art. 20, ust. 1b

"Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty".

 

kliknij w ikonę

System Rada     PTI

 

Liczba odwiedzin : 163
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Olszynie
Osoba wprowadzająca informację : Jarosław Obrębski
Osoba odpowiedzialna za informację : Obrębski Jarosław
Czas wytworzenia: 2018-11-23 09:49:45
Czas publikacji: 2018-11-23 09:50:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak