Informacja w zakresie odroczenia terminu płatności podatków oraz rozłożenia na raty spłaty zaległości za rok 2017.  

 
 

Burmistrz Olszyny  zgodnie z art. 37 pkt 2 lit.f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  ( Dz.U z   2017 r. poz 2077 ze zm)  podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń  lub rozłożono na raty spłatę należności w kwocie przewyższającej  500,00  zł

 

                       od   01.01.2017 r.    do   31.12.2017 r.

 

Załącznik do informacji w zakresie odroczenia terminu płatności podatków oraz rozłożenia na raty spłaty zaległości

 

Załączniki

Tabela odroczenia terminów 2017 r.pdf

Data: 2018-08-03 10:23:16 Rozmiar: 45.38k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 46
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Olszynie
Osoba wprowadzająca informację : Lucyna Czyżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Czyżyk Lucyna
Czas wytworzenia: 2018-08-03 10:23:16
Czas publikacji: 2018-08-03 10:25:18
Data przeniesienia do archiwum: Brak