Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr III/17/2018 w/s zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Olszynie na rok 2019.

2019-01-07 15:12:09
Uchawła Nr III/16/2018 w/s budżetu gminy Olszyna na rok 2019.

2019-01-07 15:12:06
Uchwała Nr III/15/2018 w/s przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszyna.

2019-01-07 15:12:03
Uchwała Nr III/14/2018 w/s zmian w budżecie gminy na rok 2018.

2019-01-07 15:12:01
uchwała Nr III/13/2018 w/s wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Olszyna.

2019-01-07 15:11:57
Uchwała Nr III/12/2018 w/s podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023.

2019-01-07 15:11:53
Uchwała Nr III/11/2018 w/s uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019- 2024.

2019-01-07 15:11:50
Uchwała Nr XI/54/2018 w/s określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

2019-01-07 15:09:08
Uchwała Nr II/10/2018 w/s ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Olszyny.

2018-12-20 11:30:50
Uchwała Nr II/9/2018 w/s zmian w budżecie gminy na rok 2018.

2018-12-20 11:30:46