Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr VI/84/2018 Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 7 września 2018 r.

Uchwała nr VI/84/2018 Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 7 września 2018 r.
w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Olszyny informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Olszyna za I półrocze 2018 roku.

2018-09-14 08:07:50
Uchwała nr VI/75/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 7 sierpnia 2018 r.

w sprawie opinii o możliwości spłaty rzez Gminę Olszyna kredytu długoterminowego w kwocie 500.000,00 zł, przeznaczeniem na sfinansowanie zadania pn. "Dotacja na wymianę pieca węglowego na inne źródło ogrzewania (ekologiczne)".

2018-08-29 09:32:16
Uchwała nr VI/72/2018 Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 5 lipca 2018 r.

w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Olszyna kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja budynku biurowego Olszyńskich Fabryk Mebli w celu nadania mu nowych funkcji społecznych ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych" zaciąganego w transzach:
- w 2018 roku w kwocie 2.645.662,85 zł,
- w 2019 roku w kwocie 1.767.952,90 zł.

2018-08-29 09:32:12
Uchwała nr I/62/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwałach Rady Miejskiej w Olszynie nr XII/64/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszyna oraz nr XII/65/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w srawie budżetu Gminy Olszyna na rok 2018.

2018-02-07 08:14:14
Uchwała nr I/357/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszyna, przedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowej Gminy Olszyna na 2018 rok.

2017-12-21 12:12:12
Uchwała nr I/356/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Olszyny projekcie budżetu gminy Olszyna na 2018 rok.

2017-12-21 12:12:08