Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XII/65/2017 w/s budżetu gminy Olszyna na rok 2018.

2018-01-10 13:27:21
Uchwała Nr XII/64/2017 w/s przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszyna.

2018-01-10 13:27:17
Uchwała Nr XII/63/2017 w/s powołania Gminnej Komisji Mieszkaniowej oraz ustalenia jej składu osobowego.

2018-01-10 13:27:14
Uchwała Nr 62/XII/2017 w/s złożonej skargi na nienależyte wykonywanie zadań oraz naruszenie praworządności przez Prezesa Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Olszynie.

2018-01-10 13:27:11
Uchwała Nr XII/61/2017 w/s złożonej skargi na nienależyte wykonywanie zadań oraz naruszenie praworządności przez Burmistrza Olszyny.

2018-01-10 13:27:08
Uchwała Nr XII/60/2017 w/s wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Leśna, Gminą Gryfów Śląski,Nadleśnictwem Świeradów oraz Tauron Ekoenergia sp. z o.o. dotyczącego wspólnej realizacji zadania w zakresie utworzenia tras biegowo- spacerowych wokół Jeziora Złotnickiego.

2018-01-10 13:27:03
Uchwała Nr XII/59/2017 w/s zmian w budżecie gminy na rok 2017.

2018-01-10 13:26:59
Uchwała Nr XII/58/2017 w/s zmiany Uchwały Nr XIII/80/2016 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszyna

2018-01-10 13:26:55
Uchwała Nr XI/57/2017 w/s nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Olszyna a Miastem Zboriv.

2017-12-06 12:27:54
Uchwała Nr XI/56/2017 w/s zmian w budżecie gminy na rok 2017.

2017-12-06 12:27:49