Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
ZB NR 92/2017 ws. wydzierżawienia nieruchomości komunalnych stanowiących własność Gminy Olszyna.

2018-01-10 13:26:50
ZB NR 91/2017 ws. zbycia nieruchomości komunalnych, stanowiących własność Gminy Olszyna.

2018-01-10 13:26:46
ZB NR 90/2017 ws. zmian w budżecie gminy na rok 2017.

2018-01-10 13:26:42
ZB NR 89/2017 ws. ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Olszynie w zamian za dzień świąteczny przypadający 06 stycznia 2018r.

2018-01-10 13:26:37
ZB NR 88/2017 ws. upoważnienia pracownika do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

2018-01-10 13:26:33
ZB NR 87/2017 ws. powołania Komisji do dokonania odbioru końcowego zadania pn "Remont drogi w miejscowości Olszyna dz. nr 288 w km 0+100 do 0+400 [intensywne opady deszczu lipiec 2016]

2018-01-10 13:26:30
ZB NR 86/2017 ws. powołania Komisji Przetargowej do przygorowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego: "Utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2018 na terenie gminy Olszyna"

2018-01-10 13:26:26
ZB NR 85/2017 ws. zmian w budżecie gminy na rok 2017.

2018-01-10 13:26:22
ZB NR 84/2017 ws. przeprowadzenia inwentaryzacji

2018-01-10 13:26:17
ZB NR 83/2017 ws. zmian w budżecie gminy na 2017.

2017-12-22 09:02:55