Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr VI/11/2018 Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Olszyny sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Olszyna za 2017 rok.

2018-04-19 09:11:59
Uchwała Nr I/219/2017 Składu Orzekującego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 4 września 2017 r.w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Olszyna informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Olszyna za I półrocze roku 2017.

2017-11-20 11:47:19
Uchwała Nr I/296/2016 Składu Orzekującego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 12 grudnia 2016 r.w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Olszyny projekcie budżetu Olszyna na 2017 rok.

Uchwała Nr I/296/2016 Składu Orzekującego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 12 grudnia 2016 r.w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Olszyny projekcie budżetu Olszyna na 2017 rok.

2017-01-02 12:09:44
Uchwała Nr I/295/2016 Składu Orzekującego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszyna, przedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowej Gminy Olszyna na 2017 r.

Uchwała Nr I/295/2016 Składu Orzekującego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszyna, przedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowej Gminy Olszyna na 2017 r.

2017-01-02 12:09:39