Informacji w zakresie odroczenia terminu płatności podatków oraz rozłożenia na raty spłaty zaległości za rok 2015. 

 
 

Burmistrz Olszyny  zgodnie z art. 14 pkt 2 lit.f ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych  ( Dz.U z   2013 r. poz 885 ze zm)  podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń  lub rozłożono na raty spłatę należności w kwocie przewyższającej  500,00  zł

 

                       od   01.01.2015 r.    do   31.12.2015 r.

 

Załącznik do informacji w zakresie odroczenia terminu płatności podatków oraz rozłożenia na raty spłaty zaległości

 

Załączniki

Tabela_odroczenia_terminow_rok2015r..pdf

Data: 2016-06-16 14:19:54 Rozmiar: 45.02k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 111
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Olszynie
Osoba wprowadzająca informację : Lucyna Czyżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Czyżyk Lucyna
Czas wytworzenia: 2016-06-16 14:19:54
Czas publikacji: 2016-06-16 14:26:32
Data przeniesienia do archiwum: Brak