Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
ZB NR 87A/2016 ws. wprowadzenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

2017-06-13 10:41:52
ZB NR 88/2016 ws. prowadzenia w Urzędzie Miejskim w Olszynie Centralnego Rejestru Umów

2017-03-27 11:16:11
ZB NR 87/2016 ws. nieodpłatnego przekazania środków trwałych i wyposażenia znajdującego się na stanie świetlic wiejskich Gminy Olszyna.

2017-02-03 11:18:12
ZB NR 86/2016 ws. zmian w budżecie gminy na rok 2016.

2017-02-03 11:18:07
ZB NR 78a/2016 ws. powołania Komisji do dokonania odbioru końcowego zadania pn.: " Usunięcie awarii- remont oświetlenia drogowego..."

2017-02-03 11:17:45
ZB NR 85/2016 ws. powołania Komisji do dokonania odbioru końcowego zadania pn.: "Odbudowa dróg..."

2016-12-30 08:54:58
ZB NR 84a/2016 ws. powołania Komisji do dokonania odbioru końcowego zadania pn.: "Przebudowa drogi..."

2016-12-30 08:54:54
ZB NR 84/2016 ws. powołania Komisji do dokonania odbioru końcowego zadania pn.: "Przebudowa dróg..." "Remont dróg..."

2016-12-30 08:54:51
ZB NR 83/2016 ws. zmian w budżecie gminy na rok 2016.

2016-12-30 08:54:47
ZB NR 82/2016 ws. powołania Komisji do dokonania odbioru końcowego zadania pn.: " Odbudowa mostów: 1. Olszyna ul. Świerczewskiego dz. nr 846,952, 956/8 w km 0+000; 2. Olszyna ul. Wolności dz. nr 1309, 905 w km 0+050 [powódź lipiec 2013r]"

2016-12-30 08:54:44