Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
ZB NR 133/2014 ws. wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji

 
2015-01-30 09:11:04
ZB NR 132/2014 ws. zmian w budżecie gminy na rok 2014

 
2015-01-30 09:07:23
ZB NR 131/2014 ws. zmian w budżecie gminy na rok 2014

 
2015-01-30 08:56:11
ZB NR 129/2014 ws. powołania Komisji do dokonania odbioru końcowego zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Olszyna II etap - obejmującej rejony: ul. Wolności, ul. 3 Maja w Olszynie"

 
2015-01-30 08:54:02
ZB NR 128/2014 ws. powołania Komisji do dokonania odbioru końcowego zadania pn.: "Odbudowa drogi Olszyna ul. 3-go Maja dz. nr 933, 1059, 1056/10, 942 w km 0+000-0+943 (powódź lipiec 2012r.) - roboty dodatkowe"

 
2015-01-30 08:51:26
ZB NR 127/2014 ws. powołania Komisji do dokonania odbioru końcowego zadania pn. "Odbudowa drogi Olszyna ul. 3-go Maja dz. nr 933, 1059, 1056/10, 942 w km 0+000-0+943 (powódź lipiec 2012 r.)"

 
2015-01-30 08:46:29
ZB NR 126/2014 ws. powołania Komisji odbioru inwestycji pn. "Modernizacja obiektu na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury w Olszynie"

 
2015-01-30 08:20:56
ZB NR 125/2014 ws. powołania Komisji do dokonania końcowego zadania pn.: "roboty budowlane na obiektach mostowych w Olszynie położonych przy ulicach: ul. 3-Maja;ul. Mickiewicza; ul. Marchlewskiego; ul. Chopina dz. nr 467 i dz. nr 487/3; ul. Legnicka; Zapusta"

 
2015-01-29 07:10:32
ZB NR 124/2014 ws. powołania Komisji do dokonania odbioru końcowego zadania pn. 'Odbudowwa dróg:1. Olszyna ul. Marchlewskiego dz. nr. 662/3, 714, 725, 726, 710/37, 715/2, 710/53, 710/50 ...Olszyna dz.nr 732 w km 0+000 do 0+120 (powódż i intensywne opady deszczu 2013r.)- roboty dodatkowe"

 
2015-01-29 06:59:24
ZB NR 123/2014 ws. powołanie Komisji do dokonania końcowego zadania pn. "Odbudowa dróg: 1. Olszyna ul. Marchlewskiego dz. nr 662/3, 714,725,726, 710/37, 715/1, 715/2, 710/58, 710/53, 710/50 w km 0+000 do 0+330; 2. Olszyna dz. nr 738/1, 805/9, 737/1,

 
2015-01-29 06:58:10