Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
ZB NR 119/2012 ws. zmiany Zarządzenia Nr 52/2012 Burmistrza Olszyny z dnia 06 sierpnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.

 
2014-07-04 09:27:48
ZB NR 118/2012 ws. zmiany w regulaminie organizacyjnym Urzędu Miejskiego z dnia 31 grudnia 2009 r.

 
2014-05-13 10:43:18
ZB NR 117/2012 ws. ewidencji i sporządzenia sprawozdań budżetowych Rb-WSa w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową Urząd Miejski w Olszynie oraz jednostki organizacyjne Gminy Olszyna

 
2014-05-13 10:39:52
ZB Nr 44a/2012 ws. powołania komisji do potwierdzenia strat w lokalach i budynkach mieszkalnych spowodowanych powodzią , nadmiernymi opadami deszczu i gradu, które miały miejsce w dniach 5-6 lipca 2012 rokun na terenie gminy Olszyna

 
2013-04-26 13:48:39
ZB Nr 116/2012 ws. rozbudowania jednolitego rzeczowego wykazu dla Gminy Olszyna

 
2013-02-25 12:45:56
ZB Nr 115/2012 ws. uchwalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Olszynie

 
2013-02-25 12:40:44
ZB Nr 48/2012ws. powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego:"Dostawa urządzeń teleinformatycznych dla Urzędu Miejskiego w Olszynie "

 
2013-02-25 12:34:55
ZB Nr 87/2012 ws. zmian w budżecie gminy na rok 2012

 
2013-02-25 10:40:22
ZB Nr 74 /2012 ws. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszyna

 
2013-02-25 10:35:55
ZB Nr 114/2012 ws. wydzierżawienia nieruchomości komunalnych stanowiących własność Gminy Olszyna

 
2013-02-15 12:43:26