Informacji w zakresie odroczenia terminu płatności podatków oraz rozłożenia na raty spłaty zaległości za rok 2009. 

 
Informacji w zakresie odroczenia terminu płatności podatków oraz rozłożenia na raty spłaty zaległości za rok 2009. 

Burmistrz Olszyny  zgodnie z art.14 pkt 2 lit.e ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych  ( Dz.U.  Nr 249. poz 2104 ze zm)  podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg,odroczeń  lub rozłożono na raty spłatę

należności w kwocie przewyższającej  500,00  zł  

od   01.01.2009 r.    do   31.12.2009 r.

 

Załącznik do informacji w zakresie odroczenia terminu płatności  podatków oraz rozłożenia na raty spłaty zaległości

Rodzaj zobowiązania

Odroczenie terminu

płatności

Rozłożenie na raty

spłaty zobowiązania

Ulgi na podstawie

Uchwały Rady Miejskiej

 

Podatek od nieruchomości

1.Spółdzielnia „Rolnik”

1.AVENIX Sp

PUK Sp


2 Jasińska Krystyna


2. Torończak Danuta


Podatek rolny

1.Buśko Józef

 

 


2 Zawadzki Zbigniew


3 Niewiarowska Anna


4 Wencel Elżbieta


5 Boczkowski Jerzy


6 Kondracka Mariola


Podatek od środków

transportowych

1 Kinal Henryk

 

 


2 Błaszczyk Krzysztof


 

Liczba odwiedzin : 227
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Olszynie
Osoba wprowadzająca informację : Lucyna Czyżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Lucyna Czyżyk
Czas wytworzenia: 2011-02-07 12:36:50
Czas publikacji: 2011-02-07 12:36:50
Data przeniesienia do archiwum: Brak