Organ spólki 

 
  

 I. Zarząd

  1. Prezes Zarządu - William Buba
  2. Wiceprezes Ryszard Czosnyka

 

II. Rada Nadzorcza

  1. Przewodniczacy - Lucian Żełabowski
  2. Sekretarz - Krystyna Kolano
  3. Członek - Jacek Ryński

 

III. Zgromadzenie wspólników

  1. Gmina Olszyna
  2. Polski Solar S.A.
 

Liczba odwiedzin : 268
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Olszynie
Osoba wprowadzająca informację : Jarosław Obrębski
Osoba odpowiedzialna za informację : Jarosław Obrębski
Czas wytworzenia: 2015-04-02 09:51:27
Czas publikacji: 2015-04-02 09:51:27
Data przeniesienia do archiwum: Brak