Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr II/11/2014 w/s budżet gminy Olszyna na rok 2015.

 
2015-01-09 10:26:42
Uchwała Nr II/10/2014 w/s przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszyna.

 
2015-01-09 10:23:01
Uchwała Nr II/9/2014 w/s zmian w budżecie gminy na rok 2014.

 
2015-01-09 10:20:01
Uchwała Nr II/8/2014 w/s niewygasania niezrealizowanych wydatków z upływem roku budżetowego 2014.

 
2015-01-09 09:48:43
Uchwała Nr II/7/2014 w/s ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Olszyny.

 
2015-01-09 09:46:27
Uchwała Nr II/6/2014 w/s uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok.

 
2015-01-09 09:36:15
Uchwała Nr II/5/2014 w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Olszyna - IV etap, miasto Olszyna.

 
2015-01-08 13:39:35
Uchwała Nr II/4/2014 w/s zmiany Uchwały Nr I/5/2007 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Olszyna.

 
2015-01-08 13:34:37
Uchwała Nr I/3/2014 w/s ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej w Olszynie.

 
2014-12-08 12:34:45
Uchwała Nr I/2/2014 w/s wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Olszynie.

 
2014-12-08 12:32:57