Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
ZP.271.14.2018 - pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „ADAPTACJA BUDYNKU BIUROWEGO OLSZYŃSKICH FABRYK MEBLI W CELU NADANIA MU NOWYCH FUNKCJI SPOŁECZNYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”

2018-08-17 13:47:23
ZP.271.13.2018 "Odbudowa - remont mostu drogowego w ciągu ulicy Chopina, dz. nr 481/3 "

2018-08-17 10:17:06
Aktualne załączniki - nr sprawy ZOK.271.1.2018 -„Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli uczestniczących w projekcie pn. „Kształcenie kompetencji kluczowych uczniów szkół w Gminie Olszyna” realizowanym w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego”.

2018-02-27 14:15:21
Odpowiedź na pytanie do Zapytania Ofertowego-nr sprawy ZOK.271.1.2018 -Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli uczestniczących w projekcie pn. „Kształcenie kompetencji kluczowych uczniów szkół w Gminie Olszyna” realizowanym w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego”.

2018-02-27 12:51:35