Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
ZP.270.53.2018 - zapytanie ofertowe na zadanie pn.: ,,Utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2019 na terenie gminy Olszyna”

2018-12-14 12:20:30
Aktualne załączniki - nr sprawy ZOK.271.1.2018 -„Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli uczestniczących w projekcie pn. „Kształcenie kompetencji kluczowych uczniów szkół w Gminie Olszyna” realizowanym w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego”.

2018-02-27 14:15:21
Odpowiedź na pytanie do Zapytania Ofertowego-nr sprawy ZOK.271.1.2018 -Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli uczestniczących w projekcie pn. „Kształcenie kompetencji kluczowych uczniów szkół w Gminie Olszyna” realizowanym w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego”.

2018-02-27 12:51:35