Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr I/73/2016 Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Olszyny sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Olszyna za 2015 rok.

2016-04-15 08:24:32
Uchwała Nr I/178/2015 Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego gminy Olszyna przedstawionego w uchwale Rady Miejskiej w Olszynie nr VII/26/2015 z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015.

 
2015-07-10 09:24:34
Uchwała Nr I/26/2015 Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie opinii o prawidłowości kwoty długu przedstawionej w Uchwale Rady Miejskiej w Olszynie nr II/10/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie WPFu

 
2015-03-04 14:26:01
Uchwała Nr I/348/2014 Składu Orzekającego Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszyna, przedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowej Gminy Olszyna na 2015 rok

 
2014-12-19 10:39:11
Uchwała Nr I/347/2014 Składu Orzekającego Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Olszyny projekcie budżetu gminy Olszyna na 2015 rok

 
2014-12-19 10:35:44