Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr I/53/2014 składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu a dnia 4 lutego 2014 r.

 w sprawie opinii o możliwości finansowania deficytu budżetu Gminy Olszyna przedstawionego w uchwale Rady Miejskiej w Olszynie nr XIV/64/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Gminy Olszyna na rok 2014.
2014-02-10 11:15:39
Uchwała Nr I/52/2014 składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu a dnia 4 lutego 2014 r.

 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwałach Rady Miejskiej w Olszynie nr XIV/63/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Gminy Olszyna na rok 2014.
2014-02-10 11:10:26
Uchwała nr I/265/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie opinii o możliwosci sfinansowania deficytu budżetu gminy Olszyna przedstawiającego w projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok.

 
2013-12-03 17:52:58
Uchwała nr I/263/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszyna przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej Gminy Olszyna na rok 2014.

 
2013-12-03 17:48:15
Uchwała nr I/262/2013 Składu Orzeekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Olszyny projekcie budżetu gminy Olszyna na rok 2014.

 
2013-12-03 17:37:20