Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym - nr sprawy ZP.271.8.2017 - na zadanie pod nazwą: ,,Remont drogi w miejscowości Olszyna dz. nr 288 w km 0+100 do 0+400 [intensywne opady deszczu lipiec 2016r]”.

2017-11-10 13:46:40
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym - nr sprawy ZP.271.5.2017 - na zadanie pod nazwą: „NOWA ŚWIDNICA droga dojazdowa do gruntów rolnych”.

2017-06-05 11:36:02
Informacja o unieważnieniu przetargu ograniczonego - nr sprawy ZP.271.4.2017 - na zadanie pod nazwą: „Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Olszyna”

2017-06-01 14:19:54
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.2017

2017-01-27 12:24:19
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - ZP.271.1.2016

2016-01-22 15:00:19