Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - cz. 2 - przetarg nieograniczony- nr sprawy ZOK.271.3.2018r. na zadanie pod nazwą: Dostawa sprzętu komputerowego oraz mebli w ramach projektu pn. „Kształcenie kompetencji kluczowych uczniów szkół w Gminie Olszyna” realizowanego w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

2018-04-06 09:58:13
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym - nr sprawy ZP.271.5.2017 - na zadanie pod nazwą: „NOWA ŚWIDNICA droga dojazdowa do gruntów rolnych”.

2017-06-05 11:36:02
Informacja o unieważnieniu przetargu ograniczonego - nr sprawy ZP.271.4.2017 - na zadanie pod nazwą: „Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Olszyna”

2017-06-01 14:19:54
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.2017

2017-01-27 12:24:19
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - ZP.271.1.2016

2016-01-22 15:00:19