Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja z otwarcia ofert - nr sprawy ZP.271.15.2017 - w przetargu nieograniczonym na zadanie pod nazwą: „Kompleksowa dostawa gazu wysokometanowego (grupa E) dla Gminy Olszyna i jej jednostek organizacyjnych na okres od 01.03.2018 do 28.02.2019”

2018-01-08 09:01:22
Informacja z otwarcia ofert - nr sprawy ZP.271.13.2017 - w przetargu nieograniczonym na zadanie pod nazwą: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Olszyna wraz z jednostkami organizacyjnymi z podziałem na zadania

2017-12-22 11:08:33
Odpowiedzi na pytania do SIWZ - przetarg ograniczony - nr sprawy ZP.271.4.2017 - na zadanie pod nazwą: „Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Olszyna”

2017-05-18 14:41:44