ZP.271.18.2018 - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn: ,,ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEWOZOWYCH DZIECI DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY OLSZYNA” 

 

10.12.2018 r. Informacja z otwarcia ofert

 

 

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

Data: 2018-11-30 12:48:36 Rozmiar: 369.15k Format: .pdf Pobierz

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.pdf

Data: 2018-11-30 12:48:36 Rozmiar: 496.6k Format: .pdf Pobierz

Załączniki do SIWZ.docx

Data: 2018-11-30 12:48:36 Rozmiar: 66.54k Format: .docx Pobierz

MAPA BIEDRZYCHOWICE - KARŁOWICE.pdf

Data: 2018-11-30 12:48:36 Rozmiar: 222.77k Format: .pdf Pobierz

MAPA BIEDRZYCHOWICE.pdf

Data: 2018-11-30 12:48:36 Rozmiar: 236.69k Format: .pdf Pobierz

MAPA BOŻKOWICE.pdf

Data: 2018-11-30 12:48:36 Rozmiar: 207.22k Format: .pdf Pobierz

MAPA GRODNICA.pdf

Data: 2018-11-30 12:48:36 Rozmiar: 185.85k Format: .pdf Pobierz

MAPA KARŁOWICE-KAŁUZNA.pdf

Data: 2018-11-30 12:48:36 Rozmiar: 210.84k Format: .pdf Pobierz

MAPA KRZEWIE MAŁE.pdf

Data: 2018-11-30 12:48:36 Rozmiar: 186.46k Format: .pdf Pobierz

MAPA NOWA ŚWIDNICA.pdf

Data: 2018-11-30 12:48:36 Rozmiar: 195.84k Format: .pdf Pobierz

MAPA OLSZYNA 1.pdf

Data: 2018-11-30 12:48:36 Rozmiar: 217.42k Format: .pdf Pobierz

MAPA OLSZYNA 2.pdf

Data: 2018-11-30 12:48:36 Rozmiar: 263.78k Format: .pdf Pobierz

MAPA OLSZYNA 3.pdf

Data: 2018-11-30 12:48:36 Rozmiar: 275.46k Format: .pdf Pobierz

MAPA OLSZYNA 4.pdf

Data: 2018-11-30 12:48:36 Rozmiar: 338.7k Format: .pdf Pobierz

MAPA OLSZYNA DOLNA.pdf

Data: 2018-11-30 12:48:36 Rozmiar: 240.99k Format: .pdf Pobierz

MAPA ZAPUSTA.pdf

Data: 2018-11-30 12:48:36 Rozmiar: 199.19k Format: .pdf Pobierz

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Data: 2018-11-30 13:25:45 Rozmiar: 50.54k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 322
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Olszynie
Osoba wprowadzająca informację : Paula Wypych
Osoba odpowiedzialna za informację : Wypych Paula
Czas wytworzenia: 2018-12-10 13:19:18
Czas publikacji: 2018-12-10 15:37:36
Data przeniesienia do archiwum: 2018-12-21