Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym - nr sprawy ZP.271.1.2017 - na zadanie pod nazwą: ,,Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) dla Gminy Olszyna i jej jednostek w okresie od 1 marca 2016 r. do 28 lutego 2017 r.”

2017-01-17 14:24:06
Odpowiedzi na zapytania do SIWZ dla przetargu nieograniczonego - nr sprawy ZP.271.1.2017 - na zadanie pod nazwą: ,,Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) dla Gminy Olszyna w okresie od 01.03.2017 r. do 28.02.2018 r.”

2017-01-12 11:00:47
Zmiana zapisów SIWZ - nr sprawy ZP.271.7.2016 - w przetargu nieograniczonym dla zadania pod nazwą: ,,Odbudowa mostów: 1. Olszyna ul. Świerczewskiego dz. nr 846, 952, 956/8 w km 0+000; 2. Olszyna ul. Wolności dz. nr 1309, 905 w km 0+050 [powódź lipiec 2013r.].

2016-10-10 14:58:19
Przetarg nieograniczony - nr sprawy ZP.271.7.2016 - na zadanie pod nazwą: ,,Odbudowa mostów: 1. Olszyna ul. Świerczewskiego dz. nr 846, 952, 956/8 w km 0+000; 2. Olszyna ul. Wolności dz. nr 1309, 905 w km 0+050 [powódź lipiec 2013r.]"

2016-09-28 14:22:22