Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
ZP.271.17.2018 przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „ADAPTACJA BUDYNKU BIUROWEGO OLSZYŃSKICH FABRYK MEBLI W CELU NADANIA MU NOWYCH FUNKCJI SPOŁECZNYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH” realizowanego z finansowym wsparciem z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla osi priorytetowej nr 6 „Infrastruktura spójności społecznej”, działanie 6.3. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów”, poddziałanie 6.3.1. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów- konkursy horyzontalne- nabór OSI (RPDS.06.03.01-IZ.00-02-169/16)

2018-10-10 14:30:39
ZP.271.16.2018 przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „ADAPTACJA BUDYNKU BIUROWEGO OLSZYŃSKICH FABRYK MEBLI W CELU NADANIA MU NOWYCH FUNKCJI SPOŁECZNYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH” realizowanego z finansowym wsparciem z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla osi priorytetowej nr 6 „Infrastruktura spójności społecznej”, działanie 6.3. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów”, poddziałanie 6.3.1. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów- konkursy horyzontalne- nabór OSI (RPDS.06.03.01-IZ.00-02-169/16)

09.10.2018 r.:

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

04.10.2018 r.:

Informacja z otwarcia ofert

 

28.09.2018 r.:

Odpowiedzi do SIWZ

 

20.09.2018 r.:

Informacja o zmianie w SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP

 

 

2018-10-09 10:47:07
Informacja z otwarcia ofert - nr sprawy ZP.271.15.2017 - w przetargu nieograniczonym na zadanie pod nazwą: „Kompleksowa dostawa gazu wysokometanowego (grupa E) dla Gminy Olszyna i jej jednostek organizacyjnych na okres od 01.03.2018 do 28.02.2019”

2018-01-08 09:01:22
Informacja z otwarcia ofert - nr sprawy ZP.271.13.2017 - w przetargu nieograniczonym na zadanie pod nazwą: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Olszyna wraz z jednostkami organizacyjnymi z podziałem na zadania

2017-12-22 11:08:33
Odpowiedzi na pytania do SIWZ - przetarg ograniczony - nr sprawy ZP.271.4.2017 - na zadanie pod nazwą: „Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Olszyna”

2017-05-18 14:41:44