Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XVI/72/2015 w/s uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok.

2016-01-07 14:12:20
Uchwała Nr XVI/73/2015 w/s uchylenia Uchwały Nr X/52/2015 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 30 września 2015r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Olszynie w spółkę kapitałową – spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

2016-01-07 14:12:16
Uchwała Nr XVI/74/2015 w/s Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olszyna.

2016-01-07 14:12:12
Uchwała Nr XVI/75/2015 w/s nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Olszynie.

2016-01-07 14:12:08
Uchwała Nr XVI/76/2015 w/s zmiany w Uchwale Nr XIV/63/2015 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa.

2016-01-07 14:12:02
Uchwała Nr XVI/77/2015 w/s określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym obowiązujących na terenie Gminy Olszyna.

2016-01-07 14:11:58
Uchwała Nr XVI/78/2015 w/s uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Olszyna – VI etap, wieś Nowa Świdnica.

2016-01-07 14:11:53
Uchwała Nr XVI/79/2015 w/s uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Olszyna – III etap, wieś Olszyna Dolna.

2016-01-07 14:11:49
Uchwała Nr XVI/80/2015 w/s zmian w budżecie gminy na rok 2015.

2016-01-07 14:11:44
Uchwała Nr XVI/81/2015 w/s przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszyna.

2016-01-07 14:11:41