Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Druk zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej na realizację zadania "Powszechne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży "

2018-01-30 10:56:36
Instrukcja wypełniania druków realizacji zadania publicznego

REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH - NOWE WZORY
NOWE WZORY OFERT, RAMOWE WZORY UMÓW ORAZ
NOWE WZORY SPRAWOZDAŃ Z WYKONANIA ZADAŃ

Karolina Furmańska
Doradca dla ngo w Regionalnym Punkcie Konsultacyjno-Doradczym
przy Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UMWD

2017-01-05 08:19:07
Wzory uproszczonych druków realizacji zadania publicznego (oferta i sprawozdanie) - art. 19a uopp

NOWE - Wzory druków realizacji zadania publicznego

2016-10-25 13:15:37
Wzory druków realizacji zadania publicznego

NOWE - Wzory druków realizacji zadania publicznego

2016-09-22 11:01:34