Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XVI/100/2011 w/s budżetu gminy Olszyna na rok 2012.

 
2012-01-13 13:33:54
Uchwała Nr XVI/99/2011 w/s zmiany Uchwały Nr X/42/2011 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Olszynie.

 
2012-01-13 13:12:42
Uchwała Nr XVI/98/2011 w/s przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszyna.

 
2012-01-13 13:06:51
Uchwała Nr XVI/97/2011 w/s zmiany Uchwały Nr I/3/2011 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszyna.

 
2012-01-13 13:02:53
Uchwała Nr XVI/96/2011 w/s określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

 
2012-01-13 12:46:11
Uchwała Nr XVI/95/2011 w/s zasad organizowania pogrzebu przez Gminę Olszyna.

 
2012-01-13 12:41:45
Uchwała Nr XVI/94/2011 w/s określenia zasad przyznawania i odpłatności za pomoc społeczną w formie dożywiania uczniów w szkołach, osób i rodzin, których dochód przekracza kryterium dochodowe.

 
2012-01-13 12:37:40
Uchwała Nr XVI/93/2011 w/s określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym obowiązujących na terenie Gminy Olszyna.

 
2012-01-13 12:28:17
Uchwała Nr XVI/92/2011 w/s zmiany Uchwały Nr XIV/84/2011 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 04 listopada 2011 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

 
2012-01-13 12:20:01
Uchwała Nr XVI/91/2011 w/s zmian w budżecie gminy na rok 2011.

 
2012-01-13 12:15:04