Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr I/1/2010 w/s skargi złożonej przez Jarosława Karaczuna.

Uchwała Nr I/1/2010 w/s skargi złożonej przez Jarosława Karaczuna.
2011-02-02 14:15:16
Uchwała Nr II/2/2010 w/s przystąpienia do opracowania "planu urządzeniowo-rolnego gminy Olszyna".

Uchwała Nr II/2/2010 w/s przystąpienia do opracowania "planu urządzeniowo-rolnego gminy Olszyna".
2011-02-02 14:14:15
Uchwała Nr II/3/2010 w/s przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Olszynie na 2010 r.

Uchwała Nr II/3/2010 w/s przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Olszynie na 2010 r.
2011-02-02 14:12:17
Uchwała Nr II/4/2010 w/s zmiany Uchwały Nr VIII/44/2008 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 2ó września 2008 roku w sprarwie zarządzenia poboru podatku rolnego od osób lizycznych w drodze inkasa na obszarze gminy Olszyna.

Uchwała Nr II/4/2010 w/s zmiany Uchwały Nr VIII/44/2008 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 2ó września 2008 roku w sprarwie zarządzenia poboru podatku rolnego od osób lizycznych w drodze inkasa na obszarze gminy Olszyna.
2011-02-02 14:11:13
Uchwała Nr II/5/2010 w/s zmiany Uchwały Nr IX/36/2009 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 4 listopada 2009 roku w sprarwie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zarządzania jego poboru od osób fizycz w drodze inkasa.

Uchwała Nr II/5/2010 w/s zmiany Uchwały Nr IX/36/2009 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 4 listopada 2009 roku w sprarwie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zarządzania jego poboru od osób fizycz w drodze inkasa.
2011-02-02 14:10:07
Uchwała Nr II/6/2010 w/s zmiany Uchwały I/5/2002 Rady Gminy w Olszynie w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Olszyna.

Uchwała Nr II/6/2010 w/s zmiany Uchwały I/5/2002 Rady Gminy w Olszynie w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Olszyna.
2011-02-02 14:09:17
Uchwała Nr II/7/2010 w/s Uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Olszyna.

Uchwała Nr II/7/2010 w/s Uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Olszyna.
2011-02-02 14:07:08
Uchwała Nr II/8/2010 w/s zmian w budżecie gminy na rok 2010.

Uchwała Nr II/8/2010 w/s zmian w budżecie gminy na rok 2010.
2011-02-02 14:05:32
Uchwała Nr II/9/2010 w/s skarg na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszynie.

Uchwała Nr II/9/2010 w/s skarg na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszynie.
2011-02-02 14:04:34
Uchwała Nr II/10/2010 w/s przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Uchwała Nr II/10/2010 w/s przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
2011-02-02 14:03:10