Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr X/48/2009 w/s budżetu gminy Olszyna na rok 2010.

Uchwała Nr X/48/2009 w/s budżetu gminy Olszyna na rok 2010.
2009-12-29 12:08:12
Uchwała Nr X/47/2009 w/s nadania imienia Gminnemu Gimnazjum Publicznemu w Olszynie.

Uchwała Nr X/47/2009 w/s nadania imienia Gminnemu Gimnazjum Publicznemu w Olszynie.
2009-12-29 12:07:12
Uchwała Nr X/45/2009 w/s uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok.

Uchwała Nr X/45/2009 w/s uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok.
2009-12-29 12:07:12
Uchwała Nr X/44/2009 w/s zmian w budżecie gminy na rok 2009.

Uchwała Nr X/44/2009 w/s zmian w budżecie gminy na rok 2009.
2009-12-29 12:07:12
Uchwała Nr X/46/2009 w/s przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok.

Uchwała Nr X/46/2009 w/s przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok.
2009-12-29 12:07:12
Uchwała Nr X/42/2009 w/s określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi i wywozem nieczystości ciekłych na terenie Gminy Olszyna.

Uchwała Nr X/42/2009 w/s określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi i wywozem nieczystości ciekłych na terenie Gminy Olszyna.
2009-12-29 12:06:12
Uchwała Nr X/43/2009 w/s wprowadzenia regulaminu użytkowania obiektu użyteczności publicznej o nazwie "Moje Boisko - Orlik 2012"

Uchwała Nr X/43/2009 w/s wprowadzenia regulaminu użytkowania obiektu użyteczności publicznej o nazwie "Moje Boisko - Orlik 2012"
2009-12-29 12:06:12
Uchwała Nr X/41/2009 w/s zmiany Uchwały Nr II/9/2009 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół prowadzonych przez gminę Olszyna oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania ...

Uchwała Nr X/41/2009 w/s zmiany Uchwały Nr II/9/2009 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół prowadzonych przez gminę Olszyna oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania ...
2009-12-29 12:05:12
Uchwała Nr X/40/2009 w/s zmiany w Uchwale Nr IX/35/2009 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie określenia dziennych stawek opłat y targowej i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa.

Uchwała Nr X/40/2009 w/s zmiany w Uchwale Nr IX/35/2009 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie określenia dziennych stawek opłat y targowej i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa.
2009-12-29 12:05:12
Uchwała Nr IX/35/2009 w/s określenia dziennych stawek opłaty targowej i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa.

Uchwała Nr IX/35/2009 w/s określenia dziennych stawek opłaty targowej i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa.
2009-11-30 10:19:48