Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XIII/71/2008 w/s wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości komunalnej w drodze bezprzetargowej.

Uchwała Nr XIII/71/2008 w/s wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości komunalnej w drodze bezprzetargowej.
2009-01-06 09:35:31
Uchwała Nr XIII/72/2008 w/s ustalenia wydatków budżetu gminy, które w roku 2008 nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Uchwała Nr XIII/72/2008 w/s ustalenia wydatków budżetu gminy, które w roku 2008 nie wygasają z upływem roku budżetowego.
2009-01-06 09:35:31
Uchwała Nr XIII/70/2008 w/s strategii rozwoju gminy Olszyna.

Uchwała Nr XIII/70/2008 w/s strategii rozwoju gminy Olszyna.
2009-01-06 09:35:31
Uchwała Nr XIII/73/2008 w/s budżetu gminy Olszyna na rok 2009.

Uchwała Nr XIII/73/2008 w/s budżetu gminy Olszyna na rok 2009.
2009-01-06 09:35:31
Uchwała Nr XIII/69/2008 w/s zmian w budżecie gminy Olszyna na rok 2008.

Uchwała Nr XIII/69/2008 w/s zmian w budżecie gminy Olszyna na rok 2008.
2009-01-06 09:35:31
Uchwała Nr XIII/68/2008 w/s ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych mających siedzibę na terenie gminy Olszyna, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez...

Uchwała Nr XIII/68/2008 w/s ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych mających siedzibę na terenie gminy Olszyna, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez...
2009-01-06 09:35:31
Uchwała Nr XIII/67/2008 w/s zmiany uchwały Nr IV/37/2005 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 25 maja 2005 r. w/s regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Olszyna.

Uchwała Nr XIII/67/2008 w/s zmiany uchwały Nr IV/37/2005 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 25 maja 2005 r. w/s regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Olszyna.
2009-01-06 09:35:31
Uchwała Nr XII/66/2008 w/s zmiany Uchwały Nr I/2/2008 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 27 lutego 2008r. w/s uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Olszyna na lata 2008-2013.

Uchwała Nr XII/66/2008 w/s zmiany Uchwały Nr I/2/2008 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 27 lutego 2008r. w/s uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Olszyna na lata 2008-2013.
2008-12-16 09:47:13
Uchwała Nr XI/64/2008 w/s uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok.

Uchwała Nr XI/64/2008 w/s uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok.
2008-12-02 08:48:03
Uchwała Nr XI/65/2008 w/s przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009.

Uchwała Nr XI/65/2008 w/s przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009.
2008-12-02 08:48:03