Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XII/75/2007 w/s przejęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008.

Uchwała Nr XII/75/2007 w/s przejęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008.
2008-01-15 12:39:04
Uchwała Nr XII/72/2007 w/s zmiany w budzecie gminy na rok 2007.

Uchwała Nr XII/72/2007 w/s zmiany w budzecie gminy na rok 2007.
2008-01-15 12:39:04
Uchwała Nr XII/73/2007 w/s zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinasowanie projektu realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Uchwała Nr XII/73/2007 w/s zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinasowanie projektu realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
2008-01-15 12:39:04
Uchwała Nr XII/74/2007 w/s uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008.

Uchwała Nr XII/74/2007 w/s uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008.
2008-01-15 12:39:04
Uchwała Nr XII/70/2007 w/s uchylenia Uchwały Nr XI/67/2007 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 28 listopada 2007 r. w/s wyboru banku prowadzącego bankową obsługę budżetu Gminy Olszyna.

Uchwała Nr XII/70/2007 w/s uchylenia Uchwały Nr XI/67/2007 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 28 listopada 2007 r. w/s wyboru banku prowadzącego bankową obsługę budżetu Gminy Olszyna.
2008-01-15 12:39:04
Uchwała Nr XII/76/2007 w/s budżetu gminy na rok 2008.

Uchwała Nr XII/76/2007 w/s budżetu gminy na rok 2008.
2008-01-15 12:39:04
Uchwała Nr XII/71/2007 w/s skargi złożonej przez Pana Waldemara Koryluka.

Uchwała Nr XII/71/2007 w/s skargi złożonej przez Pana Waldemara Koryluka.
2008-01-15 12:39:04
Uchwała Nr XI/69/2007 w/s zmiany Uchwały Nr II/12/2005 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 30 marca 2005 r. w/s Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszynie.

Uchwała Nr XI/69/2007 w/s zmiany Uchwały Nr II/12/2005 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 30 marca 2005 r. w/s Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszynie.
2007-12-12 11:10:35
Uchwała Nr XI/68/2007 w/s zmiany w budżecie gminy na rok 2007.

Uchwała Nr XI/68/2007 w/s zmiany w budżecie gminy na rok 2007.
2007-12-12 11:10:35
Uchwała Nr XI/66/2007 w/s przyjęcia regulaminu wynagrodzania nauczycieli szkół prowadzonych przez gminę Olszyna oraz szczegółowych zasad przyznawania i wpłacania dodatku mieszkaniowego na rok budżetowy 2008.

Uchwała Nr XI/66/2007 w/s przyjęcia regulaminu wynagrodzania nauczycieli szkół prowadzonych przez gminę Olszyna oraz szczegółowych zasad przyznawania i wpłacania dodatku mieszkaniowego na rok budżetowy 2008.
2007-12-12 11:10:35