Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr IX/60/2006 ws. uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania. przestrzennego wsi Kałużna, Zapusta.

Uchwała Nr IX/60/2006 ws. uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania. przestrzennego wsi Kałużna, Zapusta.
2007-05-15 14:39:45
Uchwała Nr IV/16/2006 w/s budżetu gminy Olszyna na rok 2007.

Uchwała Nr IV/16/2006 w/s budżetu gminy Olszyna na rok 2007.
2007-02-07 10:57:32
Uchwała Nr IV/15/2006 w/s zmian w Uchwale Nr II/7/2006 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 29 listopada 2006 roku w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej.

Uchwała Nr IV/15/2006 w/s zmian w Uchwale Nr II/7/2006 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 29 listopada 2006 roku w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej.
2007-02-07 10:54:33
Ucvhwała Nr IV/14/2006 w/s przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół prowadzonych przez gminę Olszyna oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego na rok budżetowy 2007.

Ucvhwała Nr IV/14/2006 w/s przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół prowadzonych przez gminę Olszyna oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego na rok budżetowy 2007.
2007-02-07 10:50:10
Uchwała Nr IV/13/2006 w/s zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie projektu realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Uchwała Nr IV/13/2006 w/s zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie projektu realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
2007-02-07 10:11:07
Uchwała Nr IV/12/2006 w/s zmian w budżecie gminy na rok 2006.

Uchwała Nr IV/12/2006 w/s zmian w budżecie gminy na rok 2006.
2007-02-07 09:55:49
Uchwała Nr III/11/2006 ws.: ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy Olszyna.

Uchwała Nr III/11/2006 ws.: ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy Olszyna.
2006-12-21 12:14:06
Uchwała Nr II/10/2006 ws.: ustalenia opłaty administracyjnej.

Uchwała Nr II/10/2006 ws.: ustalenia opłaty administracyjnej.
2006-12-21 12:10:29
Uchwała Nr II/9/2006 ws.: ustalenia opłaty miejscowej.

Uchwała Nr II/9/2006 ws.: ustalenia opłaty miejscowej.
2006-12-21 12:08:27
Uchwała Nr II/8/2006 ws.: określenia wysokości podatku od posiadania psów.

Uchwała Nr II/8/2006 ws.: określenia wysokości podatku od posiadania psów.
2006-12-21 12:06:34