Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr X/79/2005 ws.: wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Uchwała Nr X/79/2005 ws.: wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
2006-06-21 12:10:06
Uchwała Nr X/78/2005 ws.: zaciągnięcia przez Gminę Olszyna długoterminowego kredytu w banku komercyjnym na pokrycie kosztów zadania inwestycyjnego pn.: “Modernizacja i rozbudowa budynku Gminnego Gimnazjum Publicznego w Olszynie” w roku budżetowym 2006.

Uchwała Nr X/78/2005 ws.: zaciągnięcia przez Gminę Olszyna długoterminowego kredytu w banku komercyjnym na pokrycie kosztów zadania inwestycyjnego pn.: “Modernizacja i rozbudowa budynku Gminnego Gimnazjum Publicznego w Olszynie” w roku budżetowym 2006.
2006-06-21 12:08:52
Uchwała Nr X/77/2005 ws.: zaciągnięcia przez Gminę Olszyna długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz długoterminowych kredytów w banku komercyjnym w roku budżetowym 2006.

Uchwała Nr X/77/2005 ws.: zaciągnięcia przez Gminę Olszyna długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz długoterminowych kredytów w banku komercyjnym w roku budżetowym 2006.
2006-06-21 12:07:18
Uchwała Nr X/76/2005 ws.: budżetu gminy Olszyna na rok 2006.

Uchwała Nr X/76/2005 ws.: budżetu gminy Olszyna na rok 2006.
2006-06-21 12:03:01
Uchwała Nr X/75/2005 ws.: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2006 roku.

Uchwała Nr X/75/2005 ws.: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2006 roku.
2006-06-21 12:01:30
Uchwała Nr X/74/2005 ws.: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok.

Uchwała Nr X/74/2005 ws.: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok.
2006-06-21 11:59:41
Uchwała Nr X/73/2005 ws.: uchylenia uchwał: Nr IV/28/2003 Rady Gminy w Olszynie z dnia 18 czerwca 2003 r., Nr VII/37/2003 Rady Gminy w Olszynie z dnia 22 października 2003 r., Nr IV/42/2005 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 25 maja 2005 r.

Uchwała Nr X/73/2005 ws.: uchylenia uchwał: Nr IV/28/2003 Rady Gminy w Olszynie z dnia 18 czerwca 2003 r., Nr VII/37/2003 Rady Gminy w Olszynie z dnia 22 października 2003 r., Nr IV/42/2005 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 25 maja 2005 r.
2006-06-21 11:58:33
Uchwała Nr X/72/2005 ws.: zmian w budżecie gminy na rok 2005.

Uchwała Nr X/72/2005 ws.: zmian w budżecie gminy na rok 2005.
2006-06-21 11:56:01
Uchwała Nr X/71/2005 ws.: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr IV/41/2005 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Olszyna długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we ...

Uchwała Nr X/71/2005 ws.: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr IV/41/2005 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Olszyna długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we ...
2006-06-21 11:54:33
Uchwała Nr IX/70/2005 ws.: przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Olszyna oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego na rok budżetowy 2006.

Uchwała Nr IX/70/2005 ws.: przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Olszyna oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego na rok budżetowy 2006.
2006-06-21 11:52:20