Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XIV/78/2004 ws.: skargi złożonej przez panią Helenę Wyspiańską.

Uchwała Nr XIV/78/2004 ws.: skargi złożonej przez panią Helenę Wyspiańską.
2006-06-20 08:35:25
Uchwała Nr XIV/77/2004 ws.: budżetu gminy Olszyna na rok 2005.

Uchwała Nr XIV/77/2004 ws.: budżetu gminy Olszyna na rok 2005.
2006-06-20 08:30:32
Uchwała Nr XIV/76/2004 ws.: zmiany Uchwały nr I/7/2003 Rady Gminy w Olszynie z dnia 22 lutego 2003 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Olszyna.

Uchwała Nr XIV/76/2004 ws.: zmiany Uchwały nr I/7/2003 Rady Gminy w Olszynie z dnia 22 lutego 2003 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Olszyna.
2006-06-20 08:28:34
Uchwała Nr XIV/75/2004 ws.: określenia zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.

Uchwała Nr XIV/75/2004 ws.: określenia zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.
2006-06-20 08:26:40
Uchwała Nr XIV/74/2004 ws.: przyjęcia regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli.

Uchwała Nr XIV/74/2004 ws.: przyjęcia regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli.
2006-06-20 08:24:47
Uchwała Nr XIV/73/2004 ws.: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

Uchwała Nr XIV/73/2004 ws.: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
2006-06-20 08:22:13
Uchwała Nr XIV/72/2004 ws.: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XI/52/2004 Rady Gminy w Olszynie z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej.

Uchwała Nr XIV/72/2004 ws.: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XI/52/2004 Rady Gminy w Olszynie z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej.
2006-06-20 08:19:51
Uchwała Nr XIV/71/2004 ws.: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr I/2/2004 Rady Gminy w Olszynie z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Olszyna długoterminowych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we ...

Uchwała Nr XIV/71/2004 ws.: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr I/2/2004 Rady Gminy w Olszynie z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Olszyna długoterminowych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we ...
2006-06-20 08:18:34
Uchwała Nr XIV/70/2004 ws.: zmian w budżecie gminy na rok 2004.

Uchwała Nr XIV/70/2004 ws.: zmian w budżecie gminy na rok 2004.
2006-06-20 08:16:32
Uchwała Nr XIV/69/2004 ws.: przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Olszyna oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego na rok budżetowy 2005.

Uchwała Nr XIV/69/2004 ws.: przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Olszyna oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego na rok budżetowy 2005.
2006-06-20 08:13:55