Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr IV/25/2002 ws.: uchwalenia statutu gminy Olszyna.

Uchwała Nr IV/25/2002 ws.: uchwalenia statutu gminy Olszyna.
2006-06-12 10:12:13
Uchwała Nr IV/24/2002 ws.: wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Uchwała Nr IV/24/2002 ws.: wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
2006-06-12 10:09:18
Uchwała Nr IV/23/2002 ws.: zmian w budżecie gminy na rok 2002.

Uchwała Nr IV/23/2002 ws.: zmian w budżecie gminy na rok 2002.
2006-06-12 10:06:27
Uchwała Nr IV/22/2002 ws.: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2003.

Uchwała Nr IV/22/2002 ws.: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2003.
2006-06-12 10:04:10
Uchwała Nr IV/21/2002 ws.: zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich.

Uchwała Nr IV/21/2002 ws.: zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich.
2006-06-12 10:01:52
Uchwała Nr IV/20/2002 ws.: określenia stawek od posuiadania psów na rok 2003.

Uchwała Nr IV/20/2002 ws.: określenia stawek od posuiadania psów na rok 2003.
2006-06-12 09:59:46
Uchwała Nr IV/19/2002 ws.: określenia stawek podatku od środków transportowych oraz wprowadzenia zwolnień z tych podatków.

Uchwała Nr IV/19/2002 ws.: określenia stawek podatku od środków transportowych oraz wprowadzenia zwolnień z tych podatków.
2006-06-12 09:56:17
Uchwała Nr IV/18/2002 ws.: wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Gmine Olszyna długoerminowej pożyczki w roku 2003 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu i długoterminowego kredytu.

Uchwała Nr IV/18/2002 ws.: wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Gmine Olszyna długoerminowej pożyczki w roku 2003 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu i długoterminowego kredytu.
2006-06-12 09:52:52
Uchwała Nr IV/17/2002 ws.: budżet gminy Olszyna na rok 2003.

Uchwała Nr IV/17/2002 ws.: budżet gminy Olszyna na rok 2003.
2006-06-12 09:44:49
Uchwała Nr III/16/2002 ws.: określenia stawek podatku od posiadania psów na rok 2003.

Uchwała Nr III/16/2002 ws.: określenia stawek podatku od posiadania psów na rok 2003.
2006-06-12 09:41:29