Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XIII/71/2012 w/s budżetu gminy Olszyna na rok 2013.

 
2013-01-08 07:36:59
Uchwała Nr XIII/70/2012 w/s przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszyna.

 
2013-01-08 07:31:06
Uchwała Nr XIII/69/2012 w/s zmian w budżecie gminy na rok 2012.

 
2013-01-08 07:26:24
Uchwała Nr XIII/68/2012 w/s zmiany Uchwały Nr XVI/98/2011 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszyna.

 
2013-01-07 16:02:34
Uchwała Nr XIII/67/2012 w/s określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Olszyna.

 
2013-01-07 15:56:20
Uchwała Nr XIII/66/2012 w/s wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Olszyna.

 
2013-01-07 15:53:44
Uchwała Nr XIII/65/2012 w/s ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 
2013-01-07 15:51:00
Uchwała Nr XIII/64/2012 w/s szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszyna.

 
2013-01-07 15:47:44
Uchwała Nr XIII/63/2012 w/s określenia dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszyna i zagospodarowanie tych odpadów oraz stawek opłat za te usługi.

 
2013-01-07 15:44:36
Uchwała Nr XIII/62/2012 w/s określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 
2013-01-07 15:41:56