Zarządzenia Burmistrza Olszyny - 2008 

 

Zarządzenia Burmistrza Olszyny - 2008 

 

Załączniki

ZB_Nr_1-2008_z_dnia_08_stycznia_2008r._ws._przyjecia_ukladu_wykonawczego_dochodow_i_wydatkow_budzetu_gminy_Olszyna_na_rok_2008.p

Data: Brak danych Rozmiar: 543.26k Format: .p Pobierz

ZB_Nr_59_z_dnia_6.11.08_r._w_sprawie_powolania_Spolecznego_Komitetu_Organzacyjnego_Mistrzostw_Polski_Seniorow_i_Juniorow_w_Biega

Data: Brak danych Rozmiar: 24.35k Format: ._w_sprawie Pobierz

ZB_Nr_66-2008_z_dnia_13.11.2008_r._w_sprawi_powolania_komisji_do_przeprowadzenia_naboru_na_stanowisko_ds._zamowien_publicznych_w

Data: Brak danych Rozmiar: 16.89k Format: ._zamowien_ Pobierz

ZB_Nr_65-2008_z_dnia_13.11.2008_r._w_sprawie_naboru_kandydatow_na_stanowisko_ds._Straznik_Miejski.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 18.6k Format: .pdf Pobierz

ZB_Nr_64-2008_z_dnia_13.1.2008_r._w_sprawie_naboru_kandydatow_na_stanowisko_ds._komendanta_Strazy_Miejskiej.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 19.55k Format: .pdf Pobierz

ZB_Nr_63-2008_z_nia_13.11.2008_r._w_sprawie_nabou_kandydatow_na_stanowisko_ds._zamowien_publicznych.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 17.69k Format: .pdf Pobierz

ZB_Nr_62-2008_z_dnia_13.11.2008_r._w_sprawie_zmian_w_budzecie_gminy_na_rok_2008.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 103.9k Format: .pdf Pobierz

ZB_Nr_61-2008_z_dnia_12.11.2008_r._w_sprawie_przyjecia_budzetu_gminy_Olszyna_na_rok_2009..pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 13.12k Format: .pdf Pobierz

ZB_Nr_60-2008_z_dnia_12.11.2008_r._w_sprawie_pelnienia_zastepstwa_w_czasie_nieobecnosci_dyrektora_Szkoly_Podstawowej_Nr_3_w_Olsz

Data: Brak danych Rozmiar: 13.46k Format: ._w_sprawie Pobierz

ZB_Nr_61_z_dnia_12.11.2008_r._w_sprawie_przyjecia_projektu_budzetu_gminy_Olszyna_na_rok_2009.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 13.33k Format: .pdf Pobierz

ZB_Nr_60_z_dnia_12.11.2008_r._w_sprawie_pelnienia_zastepstwa_w_czasie_nieobecnosci_dyrektora_Szkoly_Podstawowej_Nr_3_w_Olszynie_

Data: Brak danych Rozmiar: 13.5k Format: ._w_sprawie Pobierz

ZB_Nr_58_z_dnia_30.11.08_r._w_sprawie_zmian_w_budzecie_gminy_na_rok_2008.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 131.67k Format: .pdf Pobierz

ZB_Nr_68-2008_z_dnia_13.11.2008r._w_sprawie_powolania_komisji_do_przeprowadzenia_naboru_na_stanowisko_ds._Straznik_Miejski_w_Urz

Data: Brak danych Rozmiar: 16.56k Format: ._Straznik_ Pobierz

ZB_Nr_57_z_dnia_23.10.08_r._w_sprawie_powolania_Komisji_odbioru_inwestycji_remont_dachu_oraz_wymiana_stolarki_okiennej_budynku_s

Data: Brak danych Rozmiar: 17.32k Format: ._w_sprawie Pobierz

ZB_Nr_56_z_dnia_17.11.08_r._w_sprawie_przeprowadzenia_spisu_z_natury_skladnikow_majatkowych_gminy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 28.62k Format: .pdf Pobierz

ZB_Nr_55_z_dnia_16.11.08_r._w_sprawie_pelnienia_zastepstwa_w_czasie_nieobecnosci_dyrektora_Gminnego_Gimnazjum_Publicznego_w_Olsz

Data: Brak danych Rozmiar: 15.95k Format: ._w_sprawie Pobierz

ZB_Nr_54_z_dnia_15.11.08_r._w_sprawie_zmian_w_budzecie_gminy_na_rok_2008.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 73.48k Format: .pdf Pobierz

ZB_Nr_53_z_dnia_30.09.08_r._w_sprawie_powolania_Komisji_do_dokonania_odbioru_koncowego....pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 19.57k Format: .pdf Pobierz

ZB_Nr_52_z_dnia_30.09.08_r._w_sprawie_zmian_w_budzecie_gminy_na_rok_2008.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 56.73k Format: .pdf Pobierz

ZB_Nr_51_z_dnia_22.09.08_r._w_sprawie_zmian_w_budzecie_gminy_na_rok_2008.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 84.03k Format: .pdf Pobierz

ZB_Nr_50_z_dnia_15.09.08_r._w_sprawie_szczegolowych_zasad,_trybu_i_terminow_opracowania_materialow_do_projektu_gminy_Olszyna_na_

Data: Brak danych Rozmiar: 54.92k Format: ._w_sprawie Pobierz

ZB_Nr_49_z_dnia_12.09.08_r._w_sprawie_powolania_Komisji_do_dokonania_odbioru_koncowego_zadania....pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 18.75k Format: .pdf Pobierz

ZB_Nr_67-2008_z_dnia_13.11.2008_r._w_sprawie_powolania_komisji_do_przeprowadzenia_naboru_na_stanowisko_ds._Komendanta_Strazy_Mie

Data: Brak danych Rozmiar: 17.14k Format: ._Komendant Pobierz

ZB_Nr_69_z_dnia_20.11.2008r._w_sprawie_powolania_Komisji_Przetargowej_do_przygotowania_i_przeprowadzenia_postepowania_o_udzielen

Data: Brak danych Rozmiar: 27.05k Format: ._w_sprawie Pobierz

ZB_Nr_47_z_dnia_29.08.08_r._w_sprawie_ustalenia_terminu_skladania_wniskow_o_udzielenie_pomocy_finasowej_dzieciom_i_uczniom_na_za

Data: Brak danych Rozmiar: 26.28k Format: ._w_sprawie Pobierz

ZB_Nr_82_z_dnia_18.12.2008r._w_sprawie_zmian_w_budzecie_gminy_na_rok_2008.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 90.08k Format: .pdf Pobierz

ZB_Nr_91-2008_ws_ustalenia_wysokosci_stawek_czynszu_za_najem_lokali_mieszkalnych_i_socjalnych_stanowiacych_wlasnosc_Gminy_Olszyn

Data: Brak danych Rozmiar: 24.52k Format: . Pobierz

ZB_Nr_90-2008_ws_zasad_rachunkowosci_i_planu_kont_w_zakresie_ewidencji_podatkow,_oplat_i_nieopodatkowanych_naleznosci_budzetowyc

Data: Brak danych Rozmiar: 21.16k Format: . Pobierz

ZB_Nr_89-2008_ws_zmian_w_budzecie_gminy_na_rok_2008.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 29.01k Format: .pdf Pobierz

ZB_Nr_88-2008_ws_usuwania_nadmiaru_sniegu_oraz_zwalaczania_sliskosci_na_terenie_Gminy_Olszyna.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 44.52k Format: .pdf Pobierz

ZB_Nr_87-2008_ws_ustalenia_procedur_kontroli_finasowej_w_Urzedzie_Miejskim_w_Olszynie.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 19.26k Format: .pdf Pobierz

ZB_Nr_86-2008_ws_zmian_w_budzecie_gminy_na_rok_2008.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 39.14k Format: .pdf Pobierz

ZB_Nr_85_z_dnia_30.12.2008r._w_sprawie_przeprowadzenia_inwentaryzacji_rocznej_drukow_scislego_zarachowania_w_Urzedzie_Miejskim_w

Data: Brak danych Rozmiar: 16.73k Format: ._w_sprawie Pobierz

ZB_Nr_84_z_dnia_30.12.2008r._w_sprawie_zmian_w_budzecie_gminy_na_rok_2008.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 92.62k Format: .pdf Pobierz

ZB_Nr_83_z_dnia_30.12.2008r.__w_sprawie_powolania_Komisji_odbioru_zadania_przystosowanie_czesci_pomieszczenia_parter_budynku_mie

Data: Brak danych Rozmiar: 15.82k Format: .__w_sprawi Pobierz

ZB_Nr_81_z_dnia_16.12.2008r._w_sprawie_wprowadzenia_Instrukcji_ewidencji_i_kontroli_drukow_scislego_zarachowania_w_Urzedzie_Miej

Data: Brak danych Rozmiar: 17.09k Format: ._w_sprawie Pobierz

ZB_Nr_70_z_dnia_20.11.2008r._w_sprawie_zmian_w_budzecie_gminy_na_rok_2008.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 31.63k Format: .pdf Pobierz

ZB_Nr_80_z_dnia_16.12.2008r._w_sprawie_wprowadzenia_instrukcj_kasowej_Urzedu_Miejskiego_w_Olszynie.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 27.17k Format: .pdf Pobierz

ZB_Nr_79_z_dnia_11.12.2008r._w_sprawie_powolania_Komisji_do_dokonania_odbioru_koncowego_zadania....pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 17.38k Format: .pdf Pobierz

ZB_Nr_78_z_dnia_11.12.2008r._w_sprawie_wprowadzenia_Regulaminu_przeprowadzania_kontroli_gospodarki_finasowej_w_samorzadowych_jed

Data: Brak danych Rozmiar: 243.9k Format: ._w_sprawie Pobierz

ZB_Nr_77_z_dnia_09.12.2008r._wsprawie_zmian_w_budzecie_gminy_na_rok_2008.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 119.63k Format: .pdf Pobierz

ZB_Nr_76_z_dnia_4.12.2008r._w_sprawie_przekazania_nieruchomosci_komunalnych_stanowiacych_wlasnosc_Gminy_Olszyna_w_zarzadzanie_dl

Data: Brak danych Rozmiar: 22.65k Format: ._w_sprawie Pobierz

ZB_Nr_74_z_dnia_2.12.2008r._w_sprawie_powolania_Komisji_Przetargowej_do_przygotowania_i_przeprowadzenia_postepowania_o_udzieleni

Data: Brak danych Rozmiar: 22.21k Format: ._w_sprawie Pobierz

ZB_Nr_73_z_dnia_28.11.2008r._w_sprawie_zmian_w_budzecie_gminy_na_rok_2008.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 183.35k Format: .pdf Pobierz

ZB_Nr_72_z_dnia_26.11.2008r._w_sprawie_zbycia_nieruchomosci_komunalnych,_stanowiacych_wlasnosc_gminy_Olszyna.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 38.66k Format: .pdf Pobierz

ZB_Nr_71_z_dnia_26.11.2008r._w_sprawie_wydzierzawienia_nieruchomosci_komunalnej_stanowiacej_wlasnosc_Gminy_Olszyna.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 12.73k Format: .pdf Pobierz

ZB_Nr_1Az_dnia_08_stycznia_2008r._ws._upowaznienia_kierownikow_jednostek_organizacyjnych_Gminy_do_zaciagania_zobowiazan.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 25.46k Format: .pdf Pobierz

ZB_Nr_48_z_dnia_11.09.08_r._w_sprawie_zmian_w_budzecie_gminy_na_rok_2008.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 74.98k Format: .pdf Pobierz

ZB_Nr_46_z_dnia_29.08.08r._w_sprawie_zmian_w_budzecie_gminy_na_rok_2008.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 57.29k Format: .pdf Pobierz

ZB_Nr_11-2008_z_dnia_18.03_w_sprawie_zatwierdzenia_wniskow_Przedsiebiorstwa_Uslug_Komunalnych_spolka_z.o.o_w_Olsnie_dotyczacego_

Data: Brak danych Rozmiar: 135.33k Format: .o_w_Olsnie Pobierz

ZB_Nr_19-2008_z_dnia_13.05.2008_r._w_sprawie_zmian_w_budzecie_gminy_na_rok_2008.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 47.7k Format: .pdf Pobierz

ZB_Nr_18-2008_z_dnia_30.04.2008_r._w_sprawie_zmian_w_budzecie_gminy_na_rok_2008.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 69.01k Format: .pdf Pobierz

ZB_Nr_17-2008_z_dnia_10.04.2008_r._w_sprawie_zbycia_nieruchomosci_komunalnych,_stanowiacych_wlasnosc_Gminy_Olszyna.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 33.76k Format: .pdf Pobierz

ZB_Nr_16-2008_z_dnia_10.04.2008r._ws._powolania_Komisji_Przetargowej_do_przygotowania_i_przeprowadzenia_postepowania_udzielenie_

Data: Brak danych Rozmiar: 168.85k Format: ._powolania Pobierz

ZB_Nr_15-2008_z_dnia_04.04.2008r._ws._powolania_Komisji_odbioru_inwestycji_Wykonanie_przepiec_instalacji_wodnych_do_budynkow_od_

Data: Brak danych Rozmiar: 183.25k Format: ._powolania Pobierz

ZB_Nr_14-2008_z_dnia_20.03.2008r._ws._powolania_Komisji_Przetargowej_do_przygotowania_i_przeprowadzenia_postepowania_o_udzieleni

Data: Brak danych Rozmiar: 184.21k Format: ._powolania Pobierz

ZB_Nr_13-2008_z_dnia_20.03.2008r._ws._podzialu_srodkow_na_dofinasowanie_doskonalenia_zawodowego_nauczycieli_oraz_planu_dofinasow

Data: Brak danych Rozmiar: 613.67k Format: ._podzialu_ Pobierz

ZB_Nr_12-2008_z_dnia_20.03.2008r._ws._zmian_w_budzecie_Gminy_za_rok_2008.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 612.29k Format: .pdf Pobierz

ZB_Nr_11A-2008_z_dnia_18.03.2008r._ws._zastepstwa_w_czasie_nieobecnosci_Dyrektora_Szkoly_Podstawowej_nr_1_w_Olszynie.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 113.85k Format: .pdf Pobierz

ZB_Nr_10A-2008_z_dnia_14.02.2008_r._powolania_komisji_sprawdzajacej_utrzymanie_czystosci_i_porzadku_na_terenie_Gminy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 29.46k Format: .pdf Pobierz

ZB_Nr_21-2008_z_dnia_02.06.2008_r._w_sprawie_powolania_Komisji_odbioru_inwestycji_pn_Wykonanie_ogrodzenia_wzdluz_ul._Wolnosci_pr

Data: Brak danych Rozmiar: 18.5k Format: ._Wolnosci_ Pobierz

ZB_Nr_10-2008_z_dnia14.03.2008_r._w_sprawie_przedstawienia_Radzie_Miejskiej_w_Olszynie_sprawozdania_z_rocznego_wykonania_budzetu

Data: Brak danych Rozmiar: 1.38M Format: ._w_sprawie Pobierz

ZB_Nr_9-2008_z_dnia_29_lutego_2008_r._ws._zbycia_nieruchomosci_komunalnych,_stanowiacych_wlasnosc_Gminy_Olszyna.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 36.67k Format: .pdf Pobierz

Zb_Nr_8-2008_z_dnia_29_lutego_2008_r._ws._zmian_w_budzecie_gminy_na_rok_2007.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 69.72k Format: .pdf Pobierz

ZB_Nr_7-2008_z_dnia_25_lutego_2008r._ws._powolania_komisji_do_spraw_opiniowania_wnioskow_dotyczacych_wycinki_drzew_i_krzewow.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 21.53k Format: .pdf Pobierz

ZB_Nr_6-2008_z_dnia__11_lutego_2008r.ws._powolania_Komisji_odbioru_inwestycji_pn._Modernizacja_Budynku_Gminnego_Gimnazjum_Public

Data: Brak danych Rozmiar: 25.24k Format: ._Moderniza Pobierz

ZB_Nr_5-2008_z_dnia_11_lutego_2008r._ws._powolania_Komisji_Konkursowej.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 21.1k Format: .pdf Pobierz

Zb_Nr_4-2008_z_dnia_31_stycznia_2008r._ws._zmian_w_budzecie_gminy_na_rok_2007.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 28.3k Format: .pdf Pobierz

ZB_Nr_3-2008_z_dnia_09_stycznia_ws._ustalenia_tabeli_norm_przydzialu_reprezentacyjnego_ubioru_sluzbowego.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 23.07k Format: .pdf Pobierz

ZB_Nr_2-2008_z_dnia_09_stycznia_2008r.ws._powolania_Komisji_odbioru_inwestycji_pn._Wykonanie_dokumentacji_projektowej_i_budowa_l

Data: Brak danych Rozmiar: 20.71k Format: ._Wykonanie Pobierz

ZB_Nr_45_z_dnia_26.08.08_r._w_sprawie_przedstawienia_informacji_o_przebiegu_wykonaniu_budzetu_gminy_Olszyna_za_pierwsze_polrocze

Data: Brak danych Rozmiar: 33.32k Format: ._w_sprawie Pobierz

ZB_Nr_20-2008_z_dnia_30.05.2008_r._w_sprawie_zmian_w_budzecie_gminy_na_rok_2008.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 42.94k Format: .pdf Pobierz

ZB_NR_22-2008_z_dnia_2.06.2008_r.__w_sprawie_powolania_Komisj_do_przeprowadzenia_odbioru_koncowego_robot_budowlanych_realizowany

Data: Brak danych Rozmiar: 25.07k Format: .__w_sprawi Pobierz

ZB_Nr_36_z_dnia_10.07.08_r._w_sprawie_powolania_Komisji_do_stwierdzenia_koniecznosci_wykonania_i_zakresu_robot_dodatkowych_w_ram

Data: Brak danych Rozmiar: 20.39k Format: ._w_sprawie Pobierz

Zb_Nr_44a_z_dnia_22.08.08_r._w_sprawie_powolania_Komisji_odbioru_koncowego_zadania_pod_nazwa_Dodatkowe_roboty_budowlane_dotyczac

Data: Brak danych Rozmiar: 16.61k Format: ._w_sprawie Pobierz

ZB_Nr_44_z_dnia_22.08.08_r._w_sprawie_powolania_Komisji_odbioru_koncowego_zadania_pod_nazwa_Remont_dachu_budynku_Szkoly_Podstawo

Data: Brak danych Rozmiar: 15.49k Format: ._w_sprawie Pobierz

ZB_Nr_43_z_dnia_21.08.08_r._w_sprawie_zmian_w_budzecie_gminy_na_rok_2008.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 25.86k Format: .pdf Pobierz

ZB_Nr_42_z_dnia_19.08.08_r._w_sprawie_zmian_w_budzecie_gminy_na_rok_2008..pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 63.93k Format: .pdf Pobierz

ZB_Nr_41_z_dnia_18.08.08_r._w_sprawie_zmiany_Zarzadzenia_Nr_38-2008_Burmistrza_Olszyny_z_dnia_22_lipca_2008r._w_sprawie_zmian_w_

Data: Brak danych Rozmiar: 27.14k Format: ._w_sprawie Pobierz

ZB_Nr_40_z_dnia_11.08.08_r._w_sprawie_powolania_Komisji_odbioru_zadania_pod_nazwa_Remont_dachu_budynku_Szkoly_Podstawowej_nr_1_w

Data: Brak danych Rozmiar: 15.52k Format: ._w_sprawie Pobierz

ZB_Nr_39_z_dnia_23.07.08_r._w_sprawie_powolania_skladu_osobowego_Komisji_Przetargowej_do_przygotowania_i_przeprowadzenia_postepo

Data: Brak danych Rozmiar: 30.81k Format: ._w_sprawie Pobierz

ZB_Nr_38_z_dnia_22.07.08r._w_sprawie_zmian_w_budzecie_gminy_na_rok_2008.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 44.27k Format: .pdf Pobierz

ZB_Nr_23-2008_z_dnia_03.06.2008_r._w_sprawie_ustalenia_wysokosci_stawek_czynszu_za_najem_lokali_mieszkalnych_i_socjalnych_stanow

Data: Brak danych Rozmiar: 23.36k Format: ._w_sprawie Pobierz

ZB_Nr_37_z_dnia_21.07.08_r._w_sprawie_powolania_Komisji_odbioru_inwestycji_pn._Remont_dachu_budynku_Gminnego_Przedszkola_Publicz

Data: Brak danych Rozmiar: 18.29k Format: ._Remont_da Pobierz

ZB_Nr_35_z_dnia_04.07.08_r._w_sprawie_powolania_Komisji_odbioru_zadania_pod_nazwa_Wykonanie_rozpoznania_warunkow_hydrogeologiczn

Data: Brak danych Rozmiar: 20.01k Format: ._w_sprawie Pobierz

ZB_Nr_27_z_dnia_18.06.08_r._w_sprawie_zmian_w_budzecie_gminy_na_rok_2008..pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 25.35k Format: .pdf Pobierz

ZB_Nr_24-2008_z_dnia_10.06.2008_r._w_sprawie_naboru_kandydatow_na_stanowisko_ds.obiegu_dokumentow.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 18.2k Format: .pdf Pobierz

ZB_Nr_24A-2008_z_dnia_10.06.2008_r._w_sprawie_naboru_kandydatow_na_stanowisko_ds._funduszu_alimentacyjnego_i_dzialalnosci_gospod

Data: Brak danych Rozmiar: 20k Format: ._funduszu_ Pobierz

ZB_Nr_34_z_dnia_04.07.08_r._w_sprawie_powolania_komisji_do_przeprowadzenia_naboru_kandydatow_na_stanowisko_ds._obiegu_dokumentow

Data: Brak danych Rozmiar: 16.71k Format: ._obiegu_do Pobierz

ZB_Nr_26_z_dnia_18.06.08_r._w_sprawie_ogloszenia_otwartego_konkursu_ofert_na_zlecenie__realizacji_zadania_gminy_z_zakresu_stworz

Data: Brak danych Rozmiar: 35.05k Format: ._w_sprawie Pobierz

ZB_Nr_28_z_dnia_27.06.08_r._w_sprawie_zmian_w_budzecie_gminy_na_rok_2008r..pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 32.81k Format: .pdf Pobierz

ZB_Nr_29_z_dnia_27.06.08_r._w_sprawie_powolania_Komisji_do_dokonania_odbioru_koncowego_zadania_pn._Wykonanie_napraw_czastkowych_

Data: Brak danych Rozmiar: 17.81k Format: ._Wykonanie Pobierz

ZB_Nr_30_z_dnia_30.06.08_r._w_sprawie_powolania_Komisji_odbioru_zadania_pn_Wykonanie_scianki_dzialowej_i_malowanie_korytarza_na_

Data: Brak danych Rozmiar: 17.41k Format: ._w_sprawie Pobierz

ZB_Nr_31_z_dnia_04.07.08_r._w_sprawie_ogloszenia_drugiego_otwartego_konkursu_ofert_na_zlecenie_realizacji_zadania_gminy_z_zakres

Data: Brak danych Rozmiar: 35.26k Format: ._w_sprawie Pobierz

ZB_Nr_33_z_dnia_04.07.08_r._w_sprawie_powolania_komisji_do_przeprowadzenia_naboru_kandydatow_na_stanowisko_ds._funduszu_alimenta

Data: Brak danych Rozmiar: 17.84k Format: ._funduszu_ Pobierz

ZB_Nr_92-2008_z_dnia_31.12.2008r._ws._nadania_regulaminu_organizacyjnego_urzedu_miejskiego_w_olszynie.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 1.96M Format: .pdf Pobierz

ZB_Nr_93-2008_z_dnia_31.12.2008r._ws._ustalenia_wykazu_osob_upowaznionych_do_wystawiania_faktur.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 184.91k Format: .pdf Pobierz

ZB_Nr_94-2008_z_dnia_31.12.2008r._ws._wprowadzenia_instrukcji_obiegu_i_kontroli_dokumentow.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 103.02k Format: .pdf Pobierz

ZB_Nr_75-2008_z_dnia_02.12.2008r._ws._powolania_Komisji_Przetargowej_do_przygotowania_i_przeprowadzenia_postepowania.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 120.43k Format: .pdf Pobierz

ZB_Nr_25-2008_z_dnia_12.06.2008r._ws._zbycia_nieruchomosci_komunalnych_stanowiacych_wlasnosc_gminy_olszyna.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 249.79k Format: .pdf Pobierz

ZB_Nr_22a-2008_z_dnia_02.06.2008r._ws._powolania_Komisji_Przetargowej_do_przygotowania_i_przeprowadzenia_postepowania.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 109k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 368
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Olszynie
Osoba wprowadzająca informację : Janina Bajda
Osoba odpowiedzialna za informację : Janina Bajda
Czas wytworzenia: 2008-05-20 08:17:44
Czas publikacji: 2008-05-20 08:17:44
Data przeniesienia do archiwum: Brak