Zezwolenia na wycięcie drzew i krzewów za rok 2010 r. 

 
Zezwolenia na wycięcie drzew i krzewów za rok 2010 r. 

Lp.

Numer i data decyzji

Wnioskodawca

1. 

GG7635/3/10 z dn.22.01.2010 r.

Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaniu

2. 

GG7635/4/10 z dn. 22.01.2010 r.

Aleksander Kowalczyk

3. 

GG7635/5/10 z dn. 02.03.2010 r.

Firma ''Bowa'' Bolesław Walicki

4. 

GG7635/7/10 z dn. 03.03.2010 r.

Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaniu

5. 

GG7635/8/10 z dn. 03.03.2010 r.

Stefania i Henryk Krupka

6. 

GG7635/9/10 z dn. 03.03.2010 r.

Starostwo Powiatowe w Lubaniu

7. 

GG7635/10/10 z dn. 09.03.2010 r.

Współwłaściciele: Barbara i Włodzimierz Barszczowski oraz Izabela Fink

8. 

GG7635/12/10 z dn. 11.03.2010 r.

Izabela i Andrzej Jasińscy

9. 

GG7635/13/10 z dn. 11.03.2010 r.

Małgorzata Jasińska

10. 

GG7635/16/10 z dn. 15.03.2010 r.

Współwłaściciele :Danuta Kruhlik i Anna Smolińska

11. 

GG7635/17/10 z dn. 12.03.2010 r.

Anna Dobrucka

12. 

GG7635/18/10 z dn.18.03.2010 r.

Jacek Kondracki

13. 

GG7635/19/10 z dn. 18.03.2010 r.

Marcin Bustowski

14. 

GG7635/20/10 z dn. 22.03.2010 r.

Janusz Klimaszewski

15. 

GG7635/21-3/10 z dn. 08.04.2010 r.

Współwłaściciele bud. Nr 1 ul.3 Maja

16. 

GG7635/23/10 z  dn.19.03.2010 r.

Zbigniew Czreniejewski

17. 

GG7635/24/10 z dn. 19.03.2010 r.

Andrzej Zaton

18. 

GG7635/26/10 z dn. 22.03.2010 r.

Mirosław Ilcewicz

19. 

GG7635/27/10 z dn. 23.03.2010 r.

Współwłaściciele : Jan Kończyk, Helena Karpińska, Agnieszka Ślusarczyk, Marian Mackaniec

20. 

GG7635/28/10 z dn.23.03.2010 r.

Helena i Jerzy Mircewscy

21. 

GG7635/29/10 z dn. 23.03.2010 r.

Współwłaściciele : Grażyna Kluza, Armin Kluza, Marcin Kluza

22. 

GG7635/30/10 z dn. 23.03.2010 r.

Współwłaściciele : Urszula Bajda, Sławomir Bajda

23. 

GG7635/31/10  z dn. 23.03.2010 r.

Jan Grzybowski

24. 

GG7635/32/10 z dn. 23.03.2010 r.

Jacek Kondracki

25. 

GG7635/34a/10 z dn. 19.07.2010 r.

Lidia Mrozik

26. 

GG7635/34/10 z dn. 08.04.2010 r.

Elżbieta Wencel

27. 

GG7635/35/10 z dn. 07.04.2010 r.

Robert Bocian

28. 

GG7635/36/10 z dn. 14.04.2010 r.

Krystyna i Jan Buczyńscy

29. 

GG7635/37/10 z dn. 26.04.2010 r.

Jacek Kondracki

30. 

GG7635/38a/10 z dn. 19.07.2010 r.

Zbigniew Ostrowski

31. 

GG7635/38/10 z dn. 29.04.2010 r.

Jolanta i Mieczysław Kozłowscy

32. 

GG7635/39/10 z dn. 07.05.2010 r.

Starostwo Powiatowe w Lubaniu

33. 

GG7635/42/10 z dn. 14.06.2010 r.

SPAGRO Sp. Z o.o.

34. 

GG7635/43/10 z dn. 08.06.2010 r.

Współwłaściciele : Halina Skiba i Grzegorz Adamski

35. 

GG7635/44/10 z dn. 09.06.2010 r.

Monika Polarecka Chawchunowicz

36. 

GG7635/45/10 z dn. 15.06.2010 r.

Novostrat Sp. Z o.o.

37. 

GG7635/47/10 z dn. 19.07.2010 r.

Małgorzata Gzyl

38. 

GG7635/49/10 z dn. 19.07.2010 r.

Ewa Sokół

39. 

GG7635/50/10 z dn. 12.07.2010 r.

Joanna Kot, Krzysztof Wojtkowiak

40. 

GG7635/58/10 z dn. 25.10.2010 r.

Władysław Lipka

41. 

GG7635/59/10 z dn. 14.09.2010 r.

Rafał Maksymiak

42. 

Gg7635/60/10 z dn. 22.10.2010 r.

Rafał Golis

43. 

GG7635/63/10 z dn. 23.09.2010 r.

Współwłaściciele : Marianna Franiszyn, Grażyna Steńczak

44. 

GG7635/65/10 z dn. 25.10.2010 r.

Zofia Król

45. 

GG7635/67/10 z dn. 17.11.2010 r.

Weronika Podsiadło

46. 

GG7635/69/10 z dn. 20.10.2010 r.

Stanisław Januszko

47. 

GG7635/70/10 z dn. 17.11.2010 r.

Sylwester Ceglarek

48. 

GG7635/71/10 z dn. 22.10.2010 r.

Antoni Gładysz

49. 

GG7635/72/10 z dn. 22.10.2010 r.

Helena Drewniak

50. 

GG7635/73/10 z dn. 22.10.2010 r.

Ryszard Dudkiewicz

51. 

GG7635/74/10 z dn. 17.11.2010 r.

Józef Wiśniewski

52. 

GG7635/77/10 z dn. 17.11.2010 r.

Elżbieta i Michał Psiuch

53. 

GG7635/78/10 z dn. 17.11.2010 r.

Adam Rajkowski

54. 

GG7635/79/10 z dn. 17.11.2010 r.

Kamila i Andrzej Wolańscy

55. 

GG7635/80/10 z dn. 17.11.2010 r.

Norbert Schindzielors

56. 

GG7635/82/10 z dn. 17.11.2010 r.

Bronisława Płomińska

57. 

GG7635/83/10 z dn. 25.11.2010 r.

Zbigniew Korsak

58. 

GG7635/84/10 z dn. 17.11.2010 r.

Zdzisław Szpak

59. 

GG7635/85/10 z dn. 30.11.2010 r.

Józef Roskowiński

60. 

GG7635/89/10 z dn. 31.12.2010 r.

Aleksander Kowalczyk

 

Liczba odwiedzin : 396
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Olszynie
Osoba wprowadzająca informację : Krystyna Krakówka
Osoba odpowiedzialna za informację : Krystyna Krakówka
Czas wytworzenia: 2011-02-16 10:53:13
Czas publikacji: 2011-02-16 10:53:13
Data przeniesienia do archiwum: Brak