Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Dotacje na inwestycje w przetwórstwo produktów rolnych

2017-07-18 08:18:14
OBWIESZCZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 10 lipca 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

2017-07-17 11:35:23
KOMUNIKAT - WIORiN we Wrocławiu O/Lubań przesyła komunikaty dotyczące wystąpienia - Omacnica prosowianka w uprawie kukurydzy.

2017-07-14 09:47:11
OBWIESZCZEBIE o przystąpieniu do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Olszyna

2017-07-14 09:30:33
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Olszyna

2017-07-14 09:30:28
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasów

2017-06-23 11:19:43
Komunikat ws. zmian nazw ulic

2017-05-11 13:24:14
Kryteria obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Olszyna.

Kryteria obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Olszyna.

2017-04-03 15:58:44
Kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Olszyna oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Olszyna oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

2017-04-03 15:58:36
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W 2017R. PRZEZ GMINĘ OLSZYNA

2017-01-20 12:27:54