Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zawiadomienie obwieszczenie w sprawie przedsięwzięcia polegającego na: „BUDOWIE I EKSPLOATACJI INSTALACJI POZYSKUJĄCEJ ENERGIĘ ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH, tj. INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY OKOŁO 1MW” w miejscowości Olszyna- gmina Olszyna, na działce oznaczonej numerem ewidencji gruntów nr 590/3 obręb Olszyna

2018-06-22 12:49:06
KOMUNIKAT MINISTERSTWA CYFRYZACJI - Rodzicu, zarejestruj swoje dziecko online!

Ministerstwo Cyfryzacji

KOMUNIKAT MINISTERSTWA CYFRYZACJI

 ulotka_s.1a

19 czerwca 2018 r.

Rodzicu, zarejestruj swoje dziecko online!

Profil zaufany i kilka minut - to wszystko czego potrzeba, by zarejestrować narodziny dziecka online. Nowa usługa ruszyła 1 czerwca 2018 r. Rodzicu, już nie musisz spieszyć się do urzędu. Wszystko czego potrzebujesz to Profil Zaufany i kilka minut.

Na zarejestrowanie narodzin dziecka rodzice mają 21 dni od dnia wystawienia karty urodzenia. Do tej pory mieli tylko jedną opcję – wizyta w urzędzie. Od 1 czerwca mają wybór – pędzić do urzędu czy spędzić ten czas z nowym członkiem rodziny.

czytaj dalej ...

2018-06-21 10:16:44
Ogłoszenie Burmistrza Olszyny ws ceny na dostarczana wodę i odprowadzane ścieki

2018-06-19 13:11:35
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych - „Strategia Rozwoju Sudety 2030”.

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

Burmistrz Olszyny zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii rozwoju społeczno – gospodarczego południowej i zachodniej części województwa dolnośląskiego na lata 2020-2030, obejmującej swoim zasięgiem subregiony Wałbrzyski i Jeleniogórski (NUTS 3), zwanej „Strategia Sudety 2030”.

Przedłożony projekt strategii odpowiada aktualnemu zasięgowi terytorialnemu 13 powiatów: Bolesławiecki, Dzierżoniowski, Jaworski, Jeleniogórski, Kamiennogórski, Kłodzki, Lubański, Lwówecki, Świdnicki, Wałbrzyski, Ząbkowicki, Złotoryjski, Zgorzelecki.

Konsultacje prowadzone będą od dnia 15.06 do dnia 13.07.2018 r. w formie przyjmowania propozycji, uwag i opinii przekazywanych za pośrednictwem formularza elektronicznego znajdującego się pod adresem: (link)

 

 http://www.survey.ue.wroc.pl/index.php?r=survey/index&sid=718178&lang=pl

 

Wypełnione w wersji elektronicznej i wydrukowane formularze można również dostarczyć w formie drukowanej na adres: Urząd Miejski w Olszynie, ul. Wolności 6, 59-830 Olszyna, z dopiskiem na kopercie „konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Sudety2030”       

Osobą wyznaczoną do kontaktów w sprawie konsultacji społecznych jest:

Sekretarz Gminy – Halina Białoń

 

Burmistrz Olszyny

Leszek Leśko

2018-06-15 10:36:01
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. T.Kościuszki w Olszynie

2018-06-12 08:21:52
Plan postępowań o udzielenie zamówienia w 2018 roku

2018-02-07 08:07:26
Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych oraz kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019.

2018-01-29 15:00:01
Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania ws wydania decyzji środowiskowej przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji wysokosprawnej kogeneracji opalanej biomasą z układem kogeneracyjnym ORC przy ul Skłodowskiej Curie.

2018-01-10 14:34:44