Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie Burmistrza ws wprowadzenia Uchwał antysmogowych na terenie Województwa Dolnośląskiego

2018-08-13 12:02:39
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach budowa i eksploatacja instalacji pozyskującej ENERGIĘ ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH, tj. INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY OKOŁO 1MW” w miejscowości Olszyna- gmina Olszyna, na działce oznaczonej numerem ewidencji gruntów nr 590/3 obręb Olszyna- Project 24

2018-08-10 10:25:21
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach budowa i eksploatacja instalacji pozyskującej ENERGIĘ ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH, tj. INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY OKOŁO 1MW” w miejscowości Olszyna- gmina Olszyna, na działce oznaczonej numerem ewidencji gruntów nr 590/3 obręb Olszyna- Project 25

2018-08-10 10:25:17
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach budowa i eksploatacja instalacji pozyskującej ENERGIĘ ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH, tj. INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY OKOŁO 1MW” w miejscowości Olszyna- gmina Olszyna, na działce oznaczonej numerem ewidencji gruntów nr 590/3 obręb Olszyna- Project 23

2018-08-10 10:25:09
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach budowa i eksploatacja instalacji pozyskującej ENERGIĘ ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH, tj. INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY OKOŁO 1MW” w miejscowości Olszyna- gmina Olszyna, na działce oznaczonej numerem ewidencji gruntów nr 590/3 obręb Olszyna- Project 22

2018-08-10 10:25:05
Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. - projekt „Partnerstwo na rzecz rozwoju Dolnośląskich MMŚP i ich pracowników”

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż Karkonoska  Agencja  Rozwoju Regionalnego  S.A. realizuje rekrutację przedsiębiorców do projektu „Partnerstwo na rzecz rozwoju Dolnośląskich MMŚP i ich pracowników” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014—2020.

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. realizuje w/w projekt w subregionie jeleniogórskim, obejmującym powiaty jeleniogórski, bolesławiecki,  kamiennogórski, lubański, lwówecki oraz zgorzelecki.

Projekt skierowany jest do sektora MMŚP oraz ich pracowników (wykonujących pracę na podstawie umowy o pracę) i obejmuje rozwój kompetencji pracowników w oparciu o usługi rozwojowe w ramach Bazy Usług Rozwojowych

2018-08-08 11:07:49
Ogłoszenie Burmistrza Olszyny w/s skrócenia godzin pracy Urzędu Miejskiego w Olszynie na okres upałów.

2018-08-08 11:04:55
Ogłoszenie Burmistrza Olszyny ws ceny na dostarczana wodę i odprowadzane ścieki

2018-06-19 13:11:35
Plan postępowań o udzielenie zamówienia w 2018 roku

2018-02-07 08:07:26
Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych oraz kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019.

2018-01-29 15:00:01