Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. T. Kościuszki w Olszynie ul. Wolności 17, 59-830 Olszyna.

2018-04-10 12:57:51
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Olszyna wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko (odstąpienie)

2018-03-14 12:18:48
Plan postępowań o udzielenie zamówienia w 2018 roku

2018-02-07 08:07:26
Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych oraz kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019.

2018-01-29 15:00:01
Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania ws wydania decyzji środowiskowej przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji wysokosprawnej kogeneracji opalanej biomasą z układem kogeneracyjnym ORC przy ul Skłodowskiej Curie.

2018-01-10 14:34:44