Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Komunikat Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu

2017-05-26 09:37:18
Komunikat Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu

2017-05-26 09:34:21
Zaproszenie na spotkanie informacyjne dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców z subregionu jeleniogórskiego w sprawie możliwości pozyskania środków finnsowych.

Organizator: Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Jelenia Góra

Miejsce spotkania: Gminny Ośrodek Kultury w Olszynie

Data: 1.06.2017 r. godz. 10:00

Tematyka spotkania:

Aktywizacja Dolnośląskiego Rynku Pracy – dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, szkolenia zawodowe, staże zawodowe, studia podyplomowe – Paweł Płocheć

Instrumenty Finansowe wspierające przedsiębiorczość – Bartosz Polaczek

Partnerstwo na rzecz współpracy Dolnośląskich MMŚP i ich pracowników – środki finansowe na szkolenia dla pracowników – Paweł Płocheć

Panel dyskusyjny – bezpłatne poradnictwo zawodowe (możliwość bezpłatnego utworzenia konta w Bazie Usług Rozwojowych)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  rozpoczęła realizację projektu pn.: „Partnerstwo na rzecz rozwoju  Dolnośląskich MMŚP i ich pracowników” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014—2020, Działanie 8.6 „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP”. Okres realizacji projektu: 01.11.2016 – 31.07.2019.

Projekt realizowany jest  w partnerstwie  z Agencją Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A., Dolnośląską Agencją Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o., Wrocławską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., Dolnośląskim Parkiem Innowacji i Nauki S.A. oraz Agencją Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A.

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. realizuje projekt w subregionie jeleniogórskim

(z wyłączeniem powiatów: złotoryjskiego i jaworskiego).

 

Projekt skierowany jest do MMŚP oraz ich pracowników (wykonujący pracę na podstawie umowy o pracę)i obejmuje rozwój kompetencji pracowników zgodnie ze  zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw oraz kompleksowe usługi rozwojowe odpowiadające na ich potrzeby.

Projekt ten przewiduje wsparcie przedsiębiorców  z sektora MMŚP w celu wzrostu konkurencyjności dolnośląskich mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez usługi realizowane w ramach Bazy Usług Rozwojowych.

 

 Wsparcie oferowane w ramach projektu:

- doradztwo w zakresie określenia potrzeb rozwojowych i korzystania z Bazy Usług Rozwojowych prowadzonej przez Polska Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. (www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl)

- dofinansowanie MMŚP wybranych usług rozwojowych (od 50% do 80% wartości danej usługi rozwojowej),ma na celu nabycie lub potwierdzenie kwalifikacji osób pracujących, usprawnienie procesów lub obszarów działania przedsiębiorstwa bądź częściową lub całkowitą zmianę profilu działalności.

 

W celu zapewnienia jak największej efektywności wydatkowania środków określono następujące limity:

–poziom dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego przedsiębiorcy lub pracownika wydelegowanego przez przedsiębiorcę nie przekracza kwoty 5.000,00 zł, bez względu na wartość tej usługi i poziom wsparcia;

–przedsiębiorstwo może skorzystać tylko raz ze wsparcia w ramach projektu, oznacza to, że jedno przedsiębiorstwo może zrealizować jedną umowę o przyznaniu wsparcia;

–średnia wartość dofinansowania w okresie realizacji projektu dla jednej umowy o przyznaniu wsparcia nie przekroczy 25.000,00

Informacje kontaktowe:

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. 1 Maja 27, 58-500 Jelenia Góra

tel. +48 75 75-27-500

fax +48 75 75-22-794

e-mail: biuro@karr.pl

 

2017-05-25 09:02:41
Komunikat Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu

Oddział w Lubaniu

tel. fax. (75)721 55 76

e-mail: o-luban-slaski@piorin.gov.pl

 

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN

 

 

2017-05-25 08:37:31
Komunikat Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu

Oddział w Lubaniu

tel. fax. (75)721 55 76

e-mail: o-luban-slaski@piorin.gov.pl

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN

2017-05-25 08:32:42
Komunikat ws. zmian nazw ulic

2017-05-11 13:24:14
Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,
w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do publicznego przedszkola
i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.

2017-04-04 09:15:24
Kryteria obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Olszyna.

Kryteria obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Olszyna.

2017-04-03 15:58:44
Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych.

2017-04-03 15:58:40
Kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Olszyna oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Olszyna oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

2017-04-03 15:58:36