Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy

2017-09-21 08:47:20
Obwieszczenie o zmianie uchwały nr III 20 2016 z dnia 31 03 2016 ws przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania wsi Olszyna

2017-09-15 08:31:07
Zawiadomienie o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na „BUDOWIE STACJI DEMONTAŻU POJAZDÓW WYCOFANYCH Z EKSPLOATACJI ORAZ ZBIERANIA ODPADÓW W MIEJSCOWOŚCI OLSZYNA 59-830 OLSZYNA, UL. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE 2”

2017-08-24 12:15:30
O G Ł O S Z E N I E W SPRAWIE MIŻLIWOŚCI DOFINANSOWANIA ŹRÓDEŁ CIEPŁA

2017-08-17 12:06:16
Obwieszczenie o o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pn „BUDOWA STACJI DEMONTAŻU POJAZDÓW WYCOFANYCH Z EKSPLOATACJI ORAZ ZBIERANIA ODPADÓW W MIEJSCOWOŚCI OLSZYNA 59-830 OLSZYNA, . MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE 2” w miejscowości Olszyna- gmina Olszyna, na działce oznaczonej numerem ewidencji gruntów nr 136/7 obręb Olszyna,

2017-08-07 13:26:00
OBWIESZCZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 10 lipca 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

2017-07-17 11:35:23
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Olszyna

2017-07-14 09:30:28
Komunikat ws. zmian nazw ulic

2017-05-11 13:24:14
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W 2017R. PRZEZ GMINĘ OLSZYNA

2017-01-20 12:27:54
Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania ws wydania decyzji środowiskowych uwarunkowań

2017-01-05 11:30:11