Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie Burmistrza Olszyny ws pisma informacyjnego przekazanego przez Instytut Rozwoju Terytorialnego na temat uchwał antysmogowych

2019-01-21 13:23:00
Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych oraz kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 w gminie Olszyna.

 

 

2019-01-21 08:36:12
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olszyna

2019-01-18 09:58:10
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 rok

2019-01-08 11:18:22
Zimowe utrzymanie dróg - telefony kontaktowe

2019-01-04 12:55:48
Roczny plan łowiecki Zarządów Kół Łowieckich CYRANKA, GŁUSZEC na lata 2018 - 2019

2018-11-28 14:25:48