Prawo Lokalne w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony zwierząt 

 

 

  1. Uchwała Nr III/21/2007 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia  28 marca 2007 r w/s regulaminu utrzymania  czystości i porządku  na terenie  gminy Olszyna
  2. Uchwała Nr V/30/2008 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 30 czerwca 2008 r w/s  Zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Olszynie z dnia  28 marca 2007 r w/s regulaminu utrzymania  czystości i porządku  na terenie  gminy Olszyna
  3. Uchwała Nr X/42/2009 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 16 grudnia  2009 r w/s  wymagań, jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się  o uzyskanie  zezwolenia  na świadczenie usług  zwiazanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi i wywozem nieczystości  ciekłych na terenie Gminy Olszyna.
  4. Uchwała Nr II/12/2010 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 24 lutego 2010 r w/s   określenia wymagań, jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się  o uzyskanie  zezwolenia  na  prowadzenie  działalności  w  zakresie  ochrony przed  bezdomnymi  zwierzątami oraz  prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt.
 


Liczba odwiedzin : 285
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Olszynie
Osoba wprowadzająca informację : Jarosław Obrębski
Osoba odpowiedzialna za informację : Helena Drewniak
Czas wytworzenia: 2011-02-08 11:10:46
Czas publikacji: 2015-11-03 12:39:08
Data przeniesienia do archiwum: Brak