Wykaz stanowisk w Urzędzie Miejskim w Olszynie 

 

 

Nazwa i symbol referatu/samodzielnego stanowiska

Imię i nazwisko

Telefon

75 721 20 50

75 721 23 68

Budynek/Pokój

Referat Finansowy (FN)

Barbara Chołuj

 

bud. A /pok. 10

Skarbnik Gminy

Księgowość

Bogumiła Dranikow,

Monika Olszewska,

Alicja Szaminko

wew. 38

bud. A/pok. 8

Podatki

Lucyna Czyżyk,

Dorota Torba

wew. 37

bud. A/pok. 9

Kasa

Danuta Zdonek

wew. 35

bud. A/pok. 6

Sekretariat Burmistrza

Kancelaria

ds. techniczno-kancelaryjnych (OR) Marzena Pocztowska

75 721 20 50

75 721 23 68

bud. A/pok. 5

Sekretarz Gminy (SG)

Halina Białoń

 

bud. A/pok. 5

Urząd Stanu Cywilnego (USC)

Barbara Kossowska-Zielińska

wew. 34

bud. A/pok. 3

Straż Miejska (SM)

Tomasz Boski,

Marcin Strach

wew. 44

75 7231033

bud. C/pok. 13

Samodzielne stanowiska

ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych (SO)

Barbara Trojanek

wew. 43

bud. A/pok. 2

ds. kadr i organizacyjny (ORK)

Barbara Kossowska-Zielińska

wew. 34

bud. A/pok. 3

ds. obsługi Rady Miejskiej (RM)

Janina Bajda

wew. 42

bud. A/pok. 1

ds. oświaty (ZOK)

Agnieszka Suchodolska

wew. 36

bud. A/pok. 4

ds. funduszu alimentacyjnego (FA)

Dariusz Kawa

wew. 36

bud. A/pok. 4

ds. świadczeń rodzinnych (ŚR)

Elżbieta Dubiel

wew. 44

bud. C/pok. 13

ds. świadczeń wychowawczych (ŚW)

Natalia Kurczewska

wew. 44

bud. C/pok. 13

ds. zamówień publicznych (ZP)

Joanna Kuczerawy

wew. 49

bud. B/pok. 11

ds. budownictwa (UAN)

Dariusz Wieliczkiewicz

wew. 49

bud. B/pok. 11

ds. gospodarki gruntami (GG)

Krystyna Krakówka

wew. 45

bud. B/pok. 11

ds. rolnictwa, geodezji i obrotu nieruchomościami (RGiON)

Ewa Bohdankiewicz

wew. 45

bud. B/pok. 11

ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (OŚ)

Helena Drewniak

wew. 39

bud. B/pok. 11

ds. ewidencji działalności gospodarczej (OD)

Katarzyna Krakówka

wew. 40

bud. B/pok. 11

ds. utrzymania czystości i porządku w gminie (GO)

Kamila Żołubak

wew. 39

bud. B/pok. 11

ds. obronnych, OC, ppoż i informatyki (SOOC)

Jarosław Obrębski

wew. 46

bud. C/pok. 12

 

 

 

 

 


Liczba odwiedzin : 3429
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Olszynie
Osoba wprowadzająca informację : Jarosław Obrębski
Osoba odpowiedzialna za informację : Barbara Kossowska-Zielińska
Czas wytworzenia: 2011-02-15 12:42:53
Czas publikacji: 2017-04-27 08:57:41
Data przeniesienia do archiwum: Brak