Rejestry, ewidencje, archiwa 

 
Rejestry, ewidencje, archiwa 

 folder                         orange   I. Rejestry prowadzone przez referaty i samodzielne stanowiska:

1. Rejestr pism przychodzących.

2. Rejestr uchwał Rady Miejskiej.

3. Rejestr Zarządzeń Burmistzra Olszyna.

4. Rejestr zezwoleń na sprzedaż detaliczną alkoholu.

5. Rejestr zleceń i umów.

6. Rejestr wydawanych decyzji (prowadzonych przez referaty i samodzielne stanowiska w opaciu o "wykazy spraw" )

7. Rejestr skarg i wniosków.

8. Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw.

9. Rejestr kontroli.

10. Rejestr zaświadczeń.

11. Rejestr zamówień publicznych.

12. Rejestr przyjęć interesantów. 

13. Rejestr wydawanych delegacji służbowych pracowników Urzędu Miejskiego.

14. Rejestr sprzedaży mienia komunalnego, dzierżaw na cele rolne i inne - (rejestr jawny z wyłączeniem danych osobowych)

15. Rejestry, skorowidze, akta, księgi Urzędu Stanu Cywilnego

orange    II. Ewidencje  prowadzone przez Urząd Gminy:

1. Ewidencja ludności.

2. Ewidencja podatkowa nieruchomości (dane o podatnikach i przedmiotach opodatkowania).

3. Ewidencja działalności gospodarczej.

4. Ewidencja dróg.

5. Ewidencja budynków mieszkalnych i lokali użytkowych.

6. Ewidencja wydawanych i utraconych dowodów osobistych.

 

orange    III. Archiwum  zakładowe Urzędu Miejskiego w Olszynie:

 

W zasobach archiwalnych także znajdują się:

- Dziennik Ustaw

- Monitor Polski

 

Udostępnianie danych zawartych w rejestrach, ewidencjach i archiwum Urzędu Miejskiego tylko na wniosek na zasadach obowiązujących przepisów i procedur ustawowych.

- ustawa o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz 1198 z późn. zm.)

- ustawa o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz 883 z późn. zm.)

- ustawa o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 1986 r. Nr 36 poz. 180 z późn. zm.)

- ustawy Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz 93 z późn. zm.)

 

Liczba odwiedzin : 927
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Olszynie
Osoba wprowadzająca informację : Jarosław Obrębski
Osoba odpowiedzialna za informację : Jarosław Obrębski
Czas wytworzenia: 2006-06-19 14:08:41
Czas publikacji: 2006-06-19 14:08:41
Data przeniesienia do archiwum: Brak