Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XIV/59/2013 w/s udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszynie do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatku energetycznego.

 
2014-01-16 12:50:07
Uchwała Nr XIV/64/2013 w/s budżetu gminy Olszyna na rok 2014.

 
2014-01-16 12:42:59
Uchwała Nr XIV/63/2013 w/s przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszyna.

 
2014-01-16 12:39:23
Uchwała Nr XIV/62/2013 w/s zmian w budżecie gminy na rok 2013.

 
2014-01-16 12:35:23
Uchwała Nr XIV/61/2013 w/s zamiaru wyłączenia z użytkowania i pozbawienia kategorii drogi gminnej.

 
2014-01-16 12:32:20
Uchwała Nr XIV/60/2013 w/s uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok.

 
2014-01-16 12:29:20
Uchwała Nr XIV/58/2013 w/s uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Olszyna – II etap.

 
2014-01-16 12:18:33
Uchwała Nr XIII/57/2013 w/s zmiany Uchwały Nr XII/56/2012 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olszyna.

 
2014-01-16 12:11:41
Uchwała Nr XIII/56/2013 w/s zmiany Uchwały Nr I/5/2007 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Olszyna.

 
2014-01-16 12:08:28
Uchwała Nr XIII/55/2013 w/s zmian w budżecie gminy na rok 2013.

 
2014-01-16 12:05:33