Urząd Miejski w Olszynie 

 
Urząd Miejski w Olszynie 

                           URZĄD MIEJSKI W OLSZYNIE
                            Urząd Miejski
- aparat pomocniczy Burmistrza, przy pomocy którego wykonuje on swoje zadania i kompetencje. Zatrudnieni w urzędzie pracownicy działają w imieniu i z upoważnienia Burmistrza, który jest kierownikiem urzędu. Organizacja i zasady funkcjonowania urzędu określone są w regulaminie nadanym przez Burmistrza. Urząd Miejski w myśl prawa finansowego jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę budżetową na podstawie planu finansowego.

 

Liczba odwiedzin : 817
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Olszynie
Osoba wprowadzająca informację : Jarosław Obrębski
Osoba odpowiedzialna za informację : Jarosław Obrębski
Czas wytworzenia: 2006-06-16 10:48:59
Czas publikacji: 2006-06-16 10:48:59
Data przeniesienia do archiwum: Brak