Informacji w zakresie odroczenia terminu płatności podatków oraz rozłożenia na raty spłaty zaległości za rok 2013. 

 
  

Burmistrz Olszyny  zgodnie z art.14 pkt 2 lit.e ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych  ( Dz.U.  Nr 249. poz 2104 ze zm)  podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg,odroczeń  lub rozłożono na raty spłatę należności w kwocie przewyższającej  500,00  zł                                                                                                                       

                       od   01.01.2013 r.    do   31.12.2013 r.

 Załącznik do informacji w zakresie odroczenia terminu płatności  podatków oraz rozłożenia na raty spłaty zaległości

 

Załączniki

Zalacznik_do_informacji_w_zakresie_odroczenia_terminu_platnosci__podatkow_oraz_rozlozenia_na_raty_splaty_zaleglosci.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 190.76k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 227
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Olszynie
Osoba wprowadzająca informację : Lucyna Czyżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Lucyna Czyżyk
Czas wytworzenia: 2014-09-19 10:48:07
Czas publikacji: 2014-09-19 10:48:07
Data przeniesienia do archiwum: Brak