Informacji w zakresie odroczenia terminu płatności podatków oraz rozłożenia na raty spłaty zaległości za rok 2014. 

 
  

Burmistrz Olszyny  zgodnie z art. 37 pkt 2 lit.f ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r o finansach publicznych  ( Dz.U z   2013 roku , poz 885 ze zm)  podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg,odroczeń  lub rozłożono na raty spłatę

należności w kwocie przewyższającej  500,00  zł

 

                       od   01.01.2014 r.    do   31.12.2014 r.

 

Załącznik do informacji w zakresie odroczenia terminu płatności  podatków oraz rozłożenia na raty spłaty zaległości

 

Załączniki

Tabela_odroczenia_terminow_rok2014.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 46.69k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 249
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Olszynie
Osoba wprowadzająca informację : Jarosław Obrębski
Osoba odpowiedzialna za informację : Lucyna Czyżyk
Czas wytworzenia: 2015-07-08 11:52:38
Czas publikacji: 2015-07-08 11:52:38
Data przeniesienia do archiwum: Brak