Informacji w zakresie umorzenia zaległości podatkowej wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia ya rok 2006. 

 
Informacji w zakresie umorzenia zaległości podatkowej wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia ya rok 2006. 

     Burmistrz Olszyny  zgodnie z art.14 pkt 2 lit.e ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych  ( Dz.U.  Nr 249. poz 2104 ze zm)  podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń  lub rozłożono na raty spłatę

należności w kwocie przewyższającej  500,00  zł      

od   01.01.2006 r.    do   31.12.2006

 

Załącznik do informacji w zakresie umorzenia zaległości  podatkowej wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia

Rodzaj zobowiązania

Nazwisko i imię/nazwa

Kwota

Przyczyna

Podatek od nieruchomości

1.Bocheński Marian

844,00

Niskie dochody

2 Gaweł Hieronim

883,00

3 Markowski Tadeusz

1235,50

4 Olejnicki Wiktor

589,00

5 Olejnicka Halina

553,00

6 PUK SP

149945,00

Uchwała Rady Miejskiej

7 GOPS

2027,00

Uchwała Rady Miejskiej

8.SP ZOZ

1632,00

Likwidacja barier

architektonicznych

Podatek rolny

1.Majątek Ziemski 

14998,00

Klęska suszy

2.Zawadzki Zbigniew

6226,00

3.Wencel Elżbieta

650,00

4 Kotaba Władysław

3032,00

5.Kondracki Jacek,Mariola

1141,00

6 Cyrul Ryszard

645,00

7.Bednarska Alina

660,00

8.Zawada Mariousz

675,00

niskie dochody

Podatek od środków

transportowych

1.Kaszczyszyn  Józef

1252

Nieodpłatne wykonanie prac na rzecz gminy

2 Maziarczyk Janusz

4248,00

klęska powodzi

 

Liczba odwiedzin : 205
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Olszynie
Osoba wprowadzająca informację : Lucyna Czyżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Lucyna Czyżyk
Czas wytworzenia: 2011-02-07 11:58:56
Czas publikacji: 2011-02-07 11:58:56
Data przeniesienia do archiwum: Brak